ზამთრის მფარველი ანგელოზი კაბალაში

C50

დანიელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე.
ემოციური: 26 თებერვალი, 10 მაისი, 24 ივლისი, 7 ოქტომბერი, 18 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 16:20-დან 16:39სთ-მდე.
დანიელი სახელია 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე დაბადებული ადამიანების მფარველი ანგელოზების. ანუ თუ მშვილდოსნის ზოდიაქოს მეორე სექსტურაში აქვთ ზოდიაქო. ამ ასტრალური სული სახელი გავლენას ახდენს ადამიანებზე რომლებიც დაიბადნენ 8 მაისს, 19 ივლისს, 29 სექტემბერს, 10 დეკემბერს, 20 თებერვალს, ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვთ 19°- 19°59′ კუროში, 1°-1°59′ ლომში, 13°-13°59′ სასწორში, 25°-25°59′ მშვილდოსანში, 7°-7°59′ თევზებში. ასევე მისი სახელი იფარავს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 16:20 საათიდან 16:39სთ-მდე.
დანიელს შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი – პოლა. მიეკუთვნება ანგელოზთა მეშვიდე რანგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის შემწყნარებლობის სიმბოლო.

C51ჰაჰასიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 3.12 – 7.12
ემოციური: 27 თებერვალი, 11 მაისი, 25 ივლისი, 26 ივლისი, 00:00სთ-დან 11:59სთ-მდე, 8 ოქტომბერი, 19 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 16:40სთ-დან 16:59სთ-მდე.
იგი მფარველი ანგელოზია მათი, ვინც დაიბადა 3-დან 7 დეკემბრამდე, ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვთ მშვილდოსნის მესამე სექსტურაში. ეს ასტრალური სული გავლენას ახდენს 9 მაისს, 20 ივლისს, 30 სექტემბერს, 11 დეკემბერს, 21 თებერვალს, ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს 20°-20°59′ კუროში, 2°-2°59′ ლომში, 14°-14°59′ სასწორში, 26°-26°59′ მშვილდოსანში, 8°-8°59′ თევზებში. ასევე მისი სახელის ქვეშაა 16:40 – 16:59 საათებში დაბადებულები.
ჰაჰასიაჰი მმართველობს ფიზიკასა და ქიმიაზე. ფლობს ფილოსოფიურ ქვასა და უნივერსალურ მედიცინას. ეკუთვნის მეშვიდე ანგელოზთა რანგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა იდუმალებასთან.

C52იმამიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 8.12 – 12.12
ემოციური: 28 თებერვალი, 29 თებერვალი, 12 მაისი, 26 ივლისი 12:00 – 23:59სთ-ებში, 27 ივლისი, 9 ოქტომბერი, 20 დეკემბერი.
მენტალური: 17:00 – 17:59.
იმამიაჰი მფარველია მათი, ვინც დაიბადა 8 დეკემბრიდან 12 დეკემბრამდე, ანუ ნათალური მზე მშვილდოსნის მეოთხედში ყავთ. გავლენას ახდენს მათზე, ვინც დაიბადა 10 მაისს, 21 ივლისს, 1 ოქტომბერს, 12 დეკემბერს, 22 თებერვალს ანუ ნათალური მზე ვისაც აქვს 21°-21°59′ კუროში, 3°-3°59′ ლომში, 15°-15°59′ სასწორში, 27°- 27°59′ მშვილდოსანში, 9°-9°59′ თევზებში. მისი სახელის ქვეშაა 17:00 – 17:59 საათებში დაბადებული ხალხი.
იმამიაჰის ღვთაებრივი სახელია აბაგი. ეს გენია ეკუთვნის საწყისების მეშვიდე რინგს. ღვთაებრივად განასახიერებს ყველა საგნის მეუფეს. მისი კეთილი გენია კამათს წყვეტს, ხოლო ბოტორი – აღვივებს.

C53ნანაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 13.12-16.12
ემოციური: 1 მარტი, 13 მაისი, 28 ივლისი, 10 ოქტომბერი, 21 დეკემბერი.
მენტალური: 17:20 – 17:39.
ნანაელის მფარველობის ქვეშაა ადამიანი, ვინც დაიბადა 13-დან 16 დეკემბრამდე, ანუ აქვს ნათალური მზე მშვილდოსნის მეხუთე მეექვსედში. გავლენას ახდენს მათზე, ვინც დაიბადა 11 მაისს, 22 ივლისს, 2 ოქტომბერს, 13 დეკემბერს, 23 თებერვალს ანუ ნათალური მზე ვისაც აქვს 22°-22°59′ კუროში, 4°-4°59′ ლომში, 16°-16°59′ სასწორში, 28°-28°59′ მშვილდოსანში, 10°-10°59′ თევზებში. ასევე მასზე ახდენს გავლენას, ვინც დაიბადა 17:20 – 17:39 საათებში.
ნანაელი მფარველობს მაღალ მეცნიერებებს, ექვემდებარება პროფესორები, მაღალ სულიერ სფეროში მოღვაწე პირები, მოსამართლეები. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ობრა. საწყისთა ანგელოზების მეშვიდე ჩინი ეკუთვნის. დაიბადა დღეებისა და საათების მისათითებლად.

C54ნითაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 17.12 – 21.12
ემოციური: 2 მარტი, 14 მაისი, 29 ივლისი, 11 ოქტომბერი, 22 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: 17:40 – 17:59 სთ-ებში.
ნითაელი მფარველია ადამიანის, ვინც დაიბადა 17-დან 21 დეკემბრამდე. ანუ ნათალური მზე აქვს მშვილდოსნში მეექვსე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს მასზე, ვინც დაიბადა 12 მაისს, 23 ივლისს, 3 ოქტომბერს, 14 დეკემბერს, 24 თებერვალს, ვისაც ნათალური მზე აქვს კუროში 23 °-23° 59′, ლომში 5 °-5° 59′, სასწორში 17 °-17° 59′, მშვილდოსანში 29 °-29° 59′, 11 °-11° 59′ თევზებში.
ნითაელს ეკუთვნის მეფეებზე ზრუნვა, პრინციპულ ადამიანებზე და სამოქალაქეო თუ სასულიერო მაღალი რანგის მოღვაწეებზე. იცავს კანონიერ გვარს, დინასტიას. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ბორა. ეკუთვნის ანგელოზთა მეშვიდე ჩინი. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ზეცის მეუფის. მისი ბოროტი გენია შლის გვარებს, სამეფოებს, კეთილი კი კრავს მათ.

C55მებაიაქი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური 22.12 – 26.12.
ემოციური: 3 მარტი, 15 მაისი, 30 ივლისი, 12 ოქტომბერი, 23 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: 18:00 -18:19.
ნითაელი მფარველია ადამიანის, ვინც დაიბადა 22-26 დეკემბერს, ანუ ნათალური მზე აქვს თხის რქის პირველ მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს მასზე, ვინც დაბადებულია 13 მაისს, 24 ივლისს, 4 ოქტომბერს, 15 დეკემბერს, 25 თებერვალს, ვისაც ნათალური მზე აქვს 24°-24°59′ კუროში, 6°-6°59′ ლომში, 18°-18°59′ სასწორში, 0°-0°59′ თხის რქაში, 12°-12°59′ თევზებში. ასევე 18:00 – 18:19 საათებში დაბადებულებს მფარველობს.
ასტროლოგები აღწერენ, რომ მებაიას განსაკუთრებული შეგრძნება აქვს შვილის ყოლის. ამიტომ ის რელიგიურ სფეროებს განაგებს და თავის შეხედულებებს ავრცელებს. მისი ღვთაებრივი შესატყვისობაა ალაი. ეკუთვნის ანგელოზთა მეშვიდე ჩინი. მისი მთავარი მოვალეობაა დედამიწაზე გაამრავლოს ადამიანები.

 C56პოიელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 27.12 – 31.12
ემოციური: 4 მარტი, 16 მაისი, 31 ივლისი, 13 ოქტომბერი, 24 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: 18:20 – 18:39.
პოიელი მფარველობს 27-დან 31 დეკემბრამდე დაბადებულ ადამიანებს, ანუ ვისაც ზოდიაქო აქვს თხის რქის მეორე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 14 მაისს, 25 ივლისს, 5 ოქტომბერს, 16 დეკემბერს, 26 თებერვალს დაბადებულებზე, ანუ ვისაც ზოდიაქო აქვს 25°-25°59′ კუროში, 7°-7°59′ ლომში, 19°-19°59′ სასწორში, 1°-1°59′ თხის რქაში, 13°-13°59′ თევზებში. მისი გავლენა აქვს ადამიანს, ვინც დაიბადა 18:20 – 18:39საათებში.
ატანასიუს კირჰერი ამბობდა, რომ ადენას ტყეების მფარველია პოიელი. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ილლი. ეს გენია ეკუთვნის ანგელოზთა მეშვიდე რანგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ღმერთი, რომელსაც უჭირავს სამყარო.

C57ნემამიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 1.01 – 5.01.
ემოციური: 5 მარტი, 17 ივნისი, 1 აგვისტო, 14 ოქტომბერი, 25 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: 18:40 – 18:59.
ნემამიაჰი მფარველობს 1 იანვრიდან 5 იანვრამდე დაბადებულებს, მათ, ვისაც ნათალური ზოდიაქო აქვთ თხის რქის 3/6-ში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 15 მაისს, 26 ივლისს, 6 ოქტომბერს, 17 დეკემბერს, 27 თებერვალს დაბადებულებზე. ან ვისაც ნათალური ზოდიაქო აქვს 26 °-26° 59′ კუროში, 8 °-8° 59′ ლომში, 20 °-20° 59′ სასწორში, 2 °-2° 59′ თხის რქაში, 14 °-14° 59′ თევზებში. ასევე მფარველობს ყოველ დღე 18:40-დან 18:59სთ-მდე დაბადებულებზე.
ასტროლოგების აღწერით, ნემამიაჰი ეხმარება მონებს გათავისუფლებაში. ატანასიუს კირჰერი ამბობს, რომ კორეების მფარველია. მისი ღვთაებრივი სახელი არის პოპა. ეკუთვნის არქანგელოზის მერვე ჩინი. მის კეთილ გენიას აქვს ბრძოლაში მამაცი გული, ხოლო ბოროტი გენია გამყიდველია.

C58იეიალელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 6.01 – 10.01
ემოციური: 6 მარტი, 18 ივნისი, 2 აგვისტო, 15 ოქტომბერი, 26 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: 19:00 – 19:19 ყოველ დღე.
იეიალელი მფარველობს 6 იანვრიდან 10 იანვრამდე დაბადებულებს. მათ, ვისაც ნათალური მზე აქვთ თხის რქის 4/6-ში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 16 მაისს, 27 ივლისს, 7 ოქტომბერს, 18 დეკემბერს, 28 თებერვალს დაბადებულებზე. ან ვისაც ნათალური ზოდიაქო აქვს 27°-27°59′ კუროში, 9°-9°59′ ლომში, 21°-21°59′ სასწორში, თხის რქაში 3°-3°59′, 15°-15°59′ თევზებში. ასევე 19:00-დან 19:19 სთ-მდე დაბადებულებს.
იეიალელი კურნავს ადამიანებს, განსაკუთრებით თვალებით დაავადებულებს. მისი ღვთაებრივი შესატყვისი სახელი პორაა. ეს გენია ეკუთვნის საწყისის არქანგელოზთა მერვე ჩინს.

C59ჰარაჰელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 11.01 -15.01.
ემოციური: 7 მარტი, 19 ივნისი, 3 აგვისტო, 16 ოქტომბერი, 27 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 19:20 – 19 39სთსთ
ჰაჰაელი არის ანგელოზის სახელი, რომელიც ზრუნავს 11-15 იანვარში დაბადებულ ადამიანებზე. ვისაც ნათალური ზოდიაქო აქვს თხის რქის 5/6-ში. მისი ასტრალური სული გავლენიანია 17 მაისს, 28 ივლისს, 8 ოქტომბერს, 19 დეკემბერს, 1 მარტს დაბადებულებზე. ვისაც ზოდიაქო აქვს ნათალურად 28°-28°59′ კუროში, 10°-10°59′ ლომში, 22°-22°59′ სასწორში. 4°-4°59′ თხის რქაში, 16°-16°59′ თევზებში. ან მათზე, ვინც დაიბადა 19:20 – 19:39 საათებში.
ჰაჰაელი, ასტროლოგების აზრით, იფარავს ქალებს და შვილებს დედობრივ სიყვარულს ჩაუნერგავს. ატანასიუს კირჰერი ჰაჰაელს მესოპოტამიის მმართვას მიაწერს. შეესატყვისება სახელი ელლა. ეკუთვნის არქანგელოზური მერვე ჩინი. აქვს ყოვლისმცოდნე ღმერთის გარდასახვა.

C60მიზრაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 16.01 – 20.01.
ემოციური: 8 მარტი, 20 ივნისი, 4 აგვისტო, 17 ოქტომბერი, 28 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 19:40 – 19:59.
მიზრაელი მფარველი ანგელოზია 16-დან 20 იანვრამდე დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს თხის რქის ბოლოს. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 18 მაისს, 29 ივლისს, 9 ოქტომბერს, 20 დეკემბერს, 2 მარტს დაბადებულებზე. ანუ სავიც ზოდიაქო აქვს 29°-29°59′ კუროში, 11°-11°59′ ლომში, 23°-23°59′ სასწორში, 5°-5°59′ თხის რქაში, 17°-17°59′ თევზებში. ასევე ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 19:40-დან 19:59 საათამდე.
მიზრაელი კურნავს სულიერ დაავადებებს. მისი ღვთაებრივი სახელი არის გენა. ეკუთვნის არქანგელოზთა მერვე ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის უპატრონოთა შემწე ღვთაების.

C61უმაბელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 21.01 – 25.01.
ემოციური: 9 მარტი, 21 ივნისი, 5 აგვისტო, 18 ოქტომბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 20:00 – 20:19.
უმაბელი 21-დან 25 იანვრამდე დაბადებულთა მფარველი ანგელოზია. ანუ ვისაც ნათალური ზოდიაქო აქვს მერწყულის 1/6-ში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 19 მაისს, 30 ივლისს, 10 ოქტომბერს, 21 დეკემბერს, 3 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს 0°-0°59′ ტყუპებში, 12°-12°59′ ლომში, 24°-24°59′ სასწორში, 6°-6°59′ თხის რქაში, 18°-18°59′ თევზებში. ასევე ანგელოზია 20:20-დან 20:39საათამდე.
უმაბელი, ასტროლოგების აზრით, აახლოვებს ადამიანებს, ამეგობრებს. გავლენას ახდენს ფიზიკასა და ასტრონომიაზე. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი სილა. მიეკუთვნება არქ.ანგელოზთა მერვე ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა საგნებზე მაღლა მდგარი ღმერთის.

C62იაჰელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 26.01 – 30.01.
ემოციური: 10 მარტი, 22 ივნისი, 6 აგვისტო, 19 ოქტომბერი, 29 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 20:20 – 20:39.
იაჰელი მფარველობს 26-დან 30 იანვრამდე დაბადებულ ადამიანებს. ანუ ვისაც აქვს ნათალური მზე მერწყულის 2/6-ში, მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 20 მაისს, 31 ივლისს, 11 ოქტომბერს, 22 დეკემბერს, 4 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს 1°-1°59′ ტყუპებზე, 13°-13°59′ ლომზე, 25°-25°59′ სასწორზე, 7°-7°59′ თხის რქაზე, 19°-19°59′ თევზებზე.
იაჰიელს შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი სუნა. განეკუთვნება არქანგელოზთა მერვე ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის ღმერთი უმაღლესი არსებებისა.

C63ანაუელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 31.01 – 4.02.
ემოციური: 11 მარტი, 23 ივნისი, 7 აგვისტო, 20 ოქტომბერი, 30 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 20:40 – 20:59.
ამაუელი მფარველობს 31 იანვრიდან 4 თებერვლამდე დაბადებულ ადამიანებს, ანუ ვისი ნათალური ზოდიაქოც იმყოფება მერწყულის მესამე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 21 მაისს, 1 აგვისტოს, 12 ოქტომბერს, 23 დეკემბერს, 5 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს 2°-2°59′ ტყუპებში, 14°-14°59′ ლომში, 26°-26°59′ სასწორში, 8°-8°59′ თხის რქაში, 20°-20°59′ თევზებში.
ასტროლოგთა აზრით, ანაუელი იფარავს ქრისტეს მიმდევრებს და მის მოწინააღმდეგებს ჩიხში აქცევს. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი მირი. განეკუთვნება არქანგელოზთა მერვე ჩინი. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის ღმერთი ყოვლად კეთილი.

C64მეჰიელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 5.02 – 9.02
ემოციური: 12 მარტი, 24 ივნისი, 8 აგვისტო, 21 ოქტომბერი, 31 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 21:00 – 21:19.
იგი მფარველი ანგელოზია 5 თებერვლიდან 9 თებერვლამდე დაბადებულების, ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს მერწყული 4/6-ში. მისი ასტრალური სული გავლენიანია 22 მაისს, 2 აგვისტოს, 13 ოქტომბერს, 24 დეკემბერს, 6 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათ. მზე აქვს 3°-3°59′ ტყუპებში, 15°-15°59′ ლომში, 27°-27°59′ სასწორში, 9°-9°59′ თხის რქაში, 21°-21°59′ თევზებში.
ასტროლოგების აღწერით, მეჰიელი იფარავს მწერლებს, მეცნიერებს, პროფესორებს, ორატორებს, რეჟისორებს, ტრიპოგრაფებსა და წიგნის მოვაჭრეებს. ატანასიუს კირჰერი მას მონღოლებზე პატრონობას მიაწერს. მეჰიელის ღვთაებრივი შესატყვისია სახელი ალლი. მიეკუთვნება არქანგელოზთა მერვე ჩინს. ღვთაებრივად განასახიერებს ღმერთს, რომელიც ყველას აცოცხლებს. ხელს უწყობს ახალსა და რევოლუციურს.

C65დამაბიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 10.02 – 14.02
ემოციური: 13 მარტი, 9 აგვისტო, 22 ოქტომბერი, 1 იანვარი, 26 მაისი.
მენტალური: ყოველ დღე 21:20 – 21:39.
დამაბიაჰი მფარველი ანგელოზია მათი, ვინც 10 თებერვლიდან 14-მდე დაიბადა. ანუ ნათალური მზე აქვს მერწყულის მეხუთე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენიანია 23 მაისს, 3 აგვისტოს, 14 ოქტომბერს, 25 დეკემბერს, 7 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათ. მზე აქვს 4°-4°59′ ტყუპებში, 16°-16°59′ ლომში, 28°-28°59′ სასწორში, 10°-10°59′ თხის რქაში, 22°-22°59′ თევზებში.
ასტროლოგების აზრით, დამაბიაჰი ეხმარება ადამიანებს ჯადოს მოხსნაში, იძლევა სითამამეს. ძალა აქვს მდინარეებზე, ტბებსა და ზღვებზე. მისი კეთილი გენია მმართველობს ზღვაში უსაფრთხო მოგზაურობაზე, ხოლო ბოროტი გენია მეკობრეობასა და ექსპედიციების ჩაშლაზე. დამაბიას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ტარა. ანგელოზთა მეცხრე ჩინი ეკუთვნის. მისი ღვთაებრივი გამოხატულება არის სიმამაცის წყარო. აქვს ენების ნიჭი.

C66მანაქელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 15.02 – 19.02.
ემოციური: 2 იანვარი, 14 მარტი, 10 აგვისტო, 23 ოქტომბერი, 27 მაისი.
მენტალური: ყოველ დღე: 21:40 – 21:59.
იგი მფარველი ანგელოზია 15-დან 19 თებერვლამდე დაბადებულების. ვისი ნათალური ზოდიაქოც არის მერწყულის ბოლო მეექვსედში. მისი ასტრალური სული არის მფარველი 24 მაისს, 4 აგვისტოს, 15 ოქტომბერს, 26 დეკემბერს, 8 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათ მზე აქვს 5°-5°59′ ტყუპებში, 17°-17°59′ ლომში, 29°-29°59′ სასწორში, 11°-11°59′ თხის რქაში, 23°-23°59′ თევზებში.
ასტროლოგების აზრით, მანაქელი არსებობს ბრაზის ჩასაქრობად. გავლენას ახდენს სიზმარსა და მესიზმრეებზე. ღვთაებრივი სახელის პორას მეპატრონეა. ეკუთვნის ანგელოზთა მეცხრე ჩინს. მისი ღვთაებრივი გამოხატულება არის ღმერთის, რომელიც ყოვლის თანაშემწეა. მისი კეთილი გენია ეხმარება ინდივიდუალიზმის პოვნაში, ბოროტი კი განაგებს სხეულის ნაკლოვანებებს.

C67ეიაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 20.02 – 24.02.
ემოციური: 3 იანვარი, 15 მარტი, 11 აგვისტო, 24 ოქტომბერი, 28 მაისი.
მენტალური: ყოველ დღე 22:00 – 22:19.
ანგელოზი მფარველობს მათ, ვინც 20 თებევრლისა და 24 თებერვლის შუალედში დაიბადა. ანუ თევზების პირველ სექსტურაში. მისი ასტრალური სული გავლენიანია 25 მაისს, 5 აგვისტოს, 16 ოქტომბერს, 27 დეკემბერს, 9 მარტს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათ.მზე აქვს 6°-6°59′ ტყუპებში, 18°-18°59′ ლომში, 0°-0°59′ მორიელში, 12°-12°59′ თხის რქაში, 24°-24°59′ თევზებში.
ატანასიუს კირჰელი მას ალბანელებზე პატრონობას მიაწერს. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ბოგა. მას ეკუთვნის ანგელოზთა მეცხრე ჩინი. ღვთაებრივად განასახიერებს ადამიანთა ბავშვების დამწყნარებელს. მისი ენერგია არის სუბლიმირება.

C68ჰაბუჰიაქი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 25.02 -28.02.
ემოციური: 4 იანვარი, 16 მარტი, 12 აგვისტო, 25 ოქტომბერი, 29 მაისი.
მენტალური: ყოველ დღე 22:20 – 22:39.
ანგელოზი მფარველობს მათ, ვინც 25-დან 29 თებერვლამდე დაიბადა. მათ ნათალური მზე აქვთ თევზების მეორე სექსტურაში. ან გავლენას ახდენს 26 მაისს, 6 აგვისტოს, 17 ოქტომბერს, 28 დეკემბერს, 10 მარტს დაბადებულებზე. მათ ნათ. მზე აქვთ 7°-7°59′ ტყუპებში, 19°-19°59′ ლომში, 1°-1°59′ მორიელში, 13°-13°59′ თხის რქაში, 25°-25°59′ თევზებში.
ასტროლოგები თვლიან, რომ უშვილოების დამხმარე და ავადმყოფობის მკურნალია. მისი ღვთაებრივად შესატყვისი სახელი არის დეპოსი. განეკუთვნება ანგელოზთა მეცხრე ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის ღმერთი ყოვლის გამცემი. ეხმარება სოფლის საქმეში ადამიანებს. ხოლო მისი ბოროტი გენია უშვილოობას ან მიწის უნაყოფობას იწვევს.

აქ ნახავთ შემოდგომის მფარველ ანგელოზებს კაბალაში.

4 responses to “ზამთრის მფარველი ანგელოზი კაბალაში

 1. გამოხმაურება: შემოდგომის მფარველი ანგელოზები კაბალაში | Merz AnnA Blume

 2. გამოხმაურება: გაზაფხულის მფარველი ანგელოზები კაბალაში | Merz AnnA Blume

 3. კაბალა ძალიან რთული რამეა, ძალიანზე ძალიან. როგორც ებრაელი ბრძენები ამბობენ, თუ არ იცი კარგად თორა და თალმუდი, შესაბამისად არამეულის აზრზეც თუ არ ხარ, ის კაბალა, რასაც დღევანდელი კომერცია აწვდის ხალხს, ნამდვილი კაბალა არ არის სამწუხაროდ.

  ამას ბრძენები ებრაელ კაცებზე ამბობენ, რომლებმაც მხოლოდ 40 წლიდან უნდა დაიწყონ კაბალას სწავლა, რადგან მხოლოდ ამ პერიოდში “მწიფდებიან” მის გასაგებად.

  ქალებს რაც შეეხებათ… ჰაჰა! მოიცა, ქალები ვინ არიან?

  იმის თქმა მინდა, რომ ანგელოზების არ მჯერა, იმდენი წინააღმდეგიბრივი აზრი არსებობს მათთან დაკავშირებით. ზოგიერთი წყარო ამბობს, ერთ ანგელოზზე ერთი მისია მოდის და როგორც კი იმას შეასრულებს, მაშინვე ქრებაო. თუმცა, ყველაზე ცნობილი ანგელოზი გაბრიელი და მისი კოლეგები, მგონი, მარადიულები უნდა იყვნენ.

  მოკლედ, ეს შემოდგომის ანგელოზები ძალიან საინტერესოები ჩანან, სახელებიც ლამაზი ჰქონიათ 🙂

 4. სახელების გადათარგმნა ჩემთვის ყველაზე დიდი სადარდებელი იყო ორიგინალი ენის არ ცოდნის გამო.
  ქალები ვინ არიან და, თუ ლაიტმანს დავუჯერებთ, იგრეკის არ ქონის გამო მამრების მოსამსახურეები, სანამ ისინი გა-ნათლებით კავდებიან.

გამოთქვით აზრი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s