ოთახი, სადაც არ იყო საათი

მუსიკა, რომელიც ჩაგვესმის,
არ გვესმის.
გამორთე.

საბანი გადაწიე უკან,
ერთმანეთი დავიფაროთ
ცოტა ხნით.

რამდენიმე ნაპასი კოცნა
და ფიქრები ცოტა ხნით
გამოვრთეთ.

მე ჩავიკეტე,
როცა გონება დავტვირთე
მუქი მომავლით.

უსხეულო სხეულებით
ვდგავარ, თუ არ მახსოვს,
მე შენში ვწევარ.

როცა გძინავს, კანკალებ,
გეძინოს, თორემ წახვალ.
რადგან მე – ვეღარ.