მეებში

ვიღრიალე. ვიღრიალე. ვიღრიალე.

ვიღრიალე. ვიღრიალე. ვიღრიალე.

ვიღრიალე. ვიღრიალე. ვიღრიალე.

ვიღრიალე. ვიღრიალე. ვიღრიალე.

ვიღრიალე. ვიღრიალე. ვიღრიალე.

ვიღრიალე. ვიღრიალე. ვიღრიალე.

დაგროვილი დუმილიდან, სიჩუმიდან,

მოუთმენელი დეპრესიებიდან, სიწყნარიდან,

სიბნელიდან ვამბობ: დავმშვიდდი!

დაგროვებული ემოციებიდან, მიზნებიდან,

მოთმენილი ჩახუტებებიდან, სინაზიდან,

წყენებიდან ვამბობ: დავმშვიდდი!

(ტრისტან ტცარას)