ფუტურისტი ქალის მანიფესტიდან

 

 

უტურიზმი ფემინისტობას უარყოფდა.

ფემინიზმს უარყოფდნენ ფუტურისტი ქალებიც.

მათ კაცობა სურდათ და მეორე სქესს უგულებელყოფდნენ. ისინიც აღიარებდნენ ომის ჰიგიენასა და პატრიოტიზმს.

ეს ქალი ვალენტინა დე სეიტ პოინტია. მომავლის ცეკვას ნერგავდა და ამბიცია ჰქონდა სიმკაცრის.

მერე ტერმინიც შემუშავდა მისი ცეკვის აღსანიშნავად, 1917 წლის 3 აპრილს ნიუ-იორკში რომ შეასრულა: საერთო ცოდნა.

წერდა, როგორი უნდა იყოს ის, როგორი უნდა იყოს ეს.

თავად გადაიტანა რამდენიმე განშორება და თავი დამოუკიდებელ ქალად გამოაცხადა. ამბობდა: ჩემი სისხლი საბედისწეროდ ეწირება მომავალს.

თვლიდა, რომ ქალი, რომელიც აკავებს კაცს სენტიმენტალიზმის და ცრემლების მეშვეობით,  უტოლდება მეძავს, რომელიც კაცს ტრაბახით აკავებს; ქალი არაა სუსტი სქესი დაბადებით. ის ფიზიკურად ისევე ძლიერია, როგორც კაცი, ყველაფერი მემკვიდრეობრივი გაზრდის ამბავია. ეს სქესი მიმართულებაშეცვლილია მორალსა და ცრურწმენისკენ, მოუწოდებს ძალადობის ინსტინქტები აიმაღლონ. ასე მივიდნენ ფუტურისტი ქალები ქალთა ფაშისტურ მოძრაობებამდე.

 

აშიზმამდე მოწოდებაა სისხლის:

კაცობრიობა გაქვს თავისი გმირებიანად. შექმენი ისინი!”

”მდარეა კაცობრიობა.

ქალთა უმეტესობა არც ზემდგომია კაცისა, არც მასზე დაქვემდებარებული. თანასწორნი არიან. თანაბარი პატივისცემის ღირსნი. ”

”ეს არაა ფემინიზმი. ფემინიზმი პოლიტიკის შეცდომაა. ფემინიზმი მენტალური შეცდომაა ქალის.”