გაზაფხულის მფარველი ანგელოზები კაბალაში

შემოდგომის მფარველი ანგელოზები
ზამთრის მფარველი ანგელოზები

C69როქელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 1-დან 5 მარტამდე
ემოციური: 5 იანვარი, 17 მარტი, 30 მაისი, 13 აგვისტო, 26 ოქტომბერი
მენტალური: 22:40-22:59
რაქელი მფარველი ანგელოზია 1-დან 5 მარტამდე დაბადებული ადამიანების, ასევე იცავს 27 მაისს, 7 აგვისტოს, 18 ოქტომბერს, 29 დეკემბერს, 11 მარტს დაბადებულებს (ანუ ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს 8°-8°59′ ტყუპებში, 20°-20°59′  ლომში, 2°-2°59′ მორიელში, 14°-14°59′ თხის რქაში, 26°-26°59′ თევზებში). ასევე მისი სახელი მფარველობს 22:40-დან 22:59საათამდე დაბადებულ ადამიანებს.
მასზე იმ შემთხვევაში ლოცულობენ, ვინც რაიმე ნივთს კარგავს. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი დაოსი. მიეკუთვნება ანგელოზთა მეცხრე ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის ყოვლის მნახველი.

C70იაბამია
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 6-დან 10 მარტამდე
ემოციური: 6 იანვარი, 18 მარტი, 31 მაისი, 14 აგვისტო, 27 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 23:00 – 23:19
მისი სახელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 6-დან 10 მარტის ჩათვლით ანუ ვისაც ნათალური მზე თევზების ზოდიაქოს მეოთხე მეექვსედში აქვს. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს მათზე, ვინც დაიბადა 28 მაისს, 8 აგვისტოს, 19 ოქტომბერს, 12 მარტს, ანუ ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს ტყუპებში 9°-9°59′, ლომში 21°-21°59′, 3°-3°59′ მორიელში, 15°-15°59′ თხის რქაში. 27°-27°59′ თევზებში. ასევე 23:00 – 23:19 საათებში დაბადებული ადამიანების მფარველია.
ასტროლოგების აღწერით, იგი ადამიანებს აღდგომაში ეხმარება. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი არისი. ანგელოზთა მეცხრე ჩინი აქვს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ზმნა, რომელიც საგნებს შეირწყამს. მისი ბოროტი სული ხელს უწყობს ათეიზმის დამკვიდრებას ლიტერატურაში. ხოლო კეთილი სული ჭეშმარიტებას ქადაგებს ფილოსოფიაში.

C71აიაიელი
ანგელოზის ყოფნის დრო: 11 მარტიდან 15 მარტამდე
ემოციური: 7 იანვარი, 19 მარტი, 1 ივნისი, 15 აგვისტო, 28 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 23:20 – 23:39
მისი სახელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 11-დან 15 მარტამდე, ნათალური მზე აქვთ თევზების მეხუთე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 29 მაისს, 9 აგვისტოს, 20 ოქტომბერს, 13 მარტს დაბადებულებზე, ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს ტყუპებში 10°-10°59′, ლომში 22°-22°59′, მორიელში 4°-4°59′, თხის რქაში 16°-16°59′, თევზებში 28°-28°59′. მფარველობს მათ, ვინც იბადება 23:20 – 23:39 საათებში.
იგი მფარველია მათი, ვინც სთხოვს დახმარებას. მასზეა დამოკიდებული გამარჯვება და მშვიდობა. რაცაა ომში მნიშვნელოვანი: ციხესიმაგრეები, არსენალი. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ზეუტი. ანგელოზთა მეცხრე ჩინის მფლობელია.

C72მუმიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო: 16 მარტიდან 20 მარტამდე
ემოციური: 8 იანვარი, 20 მარტი, 2 ივნისი, 16 აგვისტო, 29 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 23:40 – 23:59
მისი სახელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 16-20 მარტის ჩათვლით, ნათალური მზე აქვთ თევზების ბოლო მეექვსედში. მისი ასტრალური სული ბატონობს 30 მაისს, 10 აგვისტოს, 21 ოქტომბერს, 14 მარტს დაბადებულებზე, ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს ტყუპებში 11°-11°59′, ლომში 23°-23°59′, 5°-5°59′ მორიელში, თხის რქაში 17°-17°59′, 29°-29°59′ თევზებში. ასევე მასზე ვინც დაბადებულია 23:40 – 23: 59 საათების შუალედში.
მისი სახელი მფარველია ქიმიკოსების, ფიზიკოსების და მედიცინის დაფარული გამოვლინებების. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი კოლო. ეკუთვნის ანგელოზთა მეცხრე რიგს. ღვთაებრივად განასახიერებს ნივთების ბოლოს, დასასრულს. მისი ბნელი გენია ადამიანს უბიძგებს დაწყევლოს საკუთარი დაბადების დღე და საათი და ეხმარება თვითმკვლელობაში. ხოლო ნათელი საწყისი ეხმარება ადამიანს საიდუმლოს გახსნაში, რომელიც სხვა ადამიანებს დაეხმარება ცხოვრების გზაზე.

C01ვეჰუიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო 21-25 მარტი
ემოციური ყოფნის დრო: 9 იანვარი, 21 მარტი, 3 ივნისი, 17 აგვისტო, 30 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 00:00 – 00:19 საათებში
მისი სახელი მფარველია 21-დან 25 მარტამდე დაბადებულების, რომლებსაც ნათალური მზე აქვთ ვერძის პირველ მეექვსედში. მისი ასტრალური სული მფარველობს 31 მაისს, 11 აგვისტოს, 22 ოქტომბერს, 15 მარტს დაბადებულებს, რომელთა ნათალური მზეც იმყოფება ვერძში 0°-0°59′, ტყუპებში 12°-12°59′, ლომში 24°- 24°59′, მორიელში 6°-6°59′, თხის რქაში 18°-18°59′. მათაც, ვინც იბადება 00:00 – 00:19 საათებში.
ატანასიუს კირჰერი მას მიაწერს ებრაელებზე მფარველობას. მიესატყვისება ღვთაებრივი სახელი იაჰოვა. მიეკუთვნება სერაფიმების პირველ რიგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ღმერთი, რომელიც ყოველზე მაღლაა. მის მფარველობაში მყოფს აქვს მარსის დიდი გავლენა ომისას. მისი ბნელი მხარე მფარველობს ანარქიას, ბრაზსა და ფეთქებადობას.

C02იელიელი
ანგელოზის ყოფნის დრო
ფიზიკური: 26.03 – 30.03
ემოციური: 10 იანვარი, 22 მარტი, 4 ივნისი, 18 აგვისტო, 19 აგვისტოს  00:00 – 11:59 საათები, 31 ოქტომბერი
მენტალური: ყოველ დღე 00:20 – 00:39
მისი სახელით იფარება ადამიანები 26-დან 30 მარტამდე დაბადებულები, რომლებსაც ნათალური მზე აქვთ ვერძის მეორე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული იფარავს 21 მარტს, 1 ივნისს, 12 აგვისტოს, 23 ოქტომბერს, 3 იანვარს დაბადებულებს, ნათალური მზე რომ აქვთ ვერძში 1°-1°59′, ტყუპებში 13°-13°59′ , 25°- 25°59′ ლომში, მორიელში 7°-7°59′, თხის რქაში 19°-19°59′.
მფარველობს თურქებს. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ეიდი. ანგელოზების პირველ ჩინს ეკუთვნის. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ღმერთი დამხმარე. მისი გავლენის ქვეშაა ქორწინება და განქორწინება.

C03სიტაელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 31.03 – 04.04
ემოციური: 11 იანვარი, 23 მარტი, 5 ივნისი, 19 აგვისტო 12:00 საათიდან, 20 აგვისტო, 1 ნოემბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 00:40 – 00:59 საათებში
სიტიელის სახელი მფარველობს 31 მარტიდან 4 აპრილამდე დაბადებულ ადამიანებს. ვისაც ნათალური მზე აქვს ვერძის მესამე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 22 მარტს, 2 ივნისს, 13 აგვისტოს, 23 ოქტომბერს, 4 იანვარს დაბადებულებზე. გავლენას ახდენს ვერძის 2°-2°59′, ტყუპების 14°-14°59′, ლომის 26°- 26°59′, მორიელის 8°-8°59′, თხის რქის 20°-20°59′ ადამიანებზე.
სიტაელი მფარველობს ადამიანებს მოულოდნელი თავდასხმისგან და მტაცებელი ცხოველებისგან. ეს ანგელოზი ეკუთვნის სერაფიმების პირველ ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ყოველი ქმნილების იმედის ღმერთი. ერთგულია საკუთარი სიტყვის და მათი, ვისაც მისი იმედი აქვს. მისი ბნელი გენია არის აფერისტობის და დაუნახავობის მფარველი.

C04ელემია
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 05.04 – 09.04
ემოციური: 12 იანვარი, 24 მარტი, 6 ივნისი, 21 აგვისტო, 2 ნოემბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 01:00 – 01:19სს-ში
იგი მფარველია 05-დან 9 აპრილამდე დაბადებული ადამიანების, რომლებსაც ნათალური მზე ჰყავთ ვერძის მეოთხე მეექვსედში. მისი სახელი მფარველობს 23 მარტს, 3 ივნისს, 14 აგვისტოს, 24 ოქტომბერს, 5 იანვარს დაბადებულებზე. გავლენას ახდენს ვერძის 3°-3°59′, ტყუპების 15°-15°59′, ლომის 27°- 27°59′, მორიელის 9°-9°59′, თხის რქის 21°-21°59′ ადამიანებზე.
ელემია, ასტროლოგთა თქმით, მფარველობს მოგზაურებს და ზღვით გადაადგილებულ ადამიანებს, ხელს უწყობს გეოგრაფიაში სასარგებლო აღმოჩენებს. ატანასიუსი თვლის, რომ განსაკუთრებით არაბებს იფარავს. მისი ღვთაებრივი სახელია ალაჰი. ანგელოზების პირველ რიგს განეკუთვნება.

C05მაჰასიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 10.04 – 14.04
ემოციური: 13 იანვარი, 25 მარტი, 7 ივნისი, 22 აგვისტო, 3 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 01:20 – 01:39
მაჰასიაჰი მფარველობს 10-დან 14 აპრილამდე დაბადებულ ადამიანებს, ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძის მეხუთე მეექვსედში. მისი სახელი ეხმარება 24 მარტს, 4 ივნისს, 15 აგვისტოს, 25 ოქტომბერს, 6 იანვარს დაბადებულებს. ანუ როცა ნათალური მზეა ვერძში 4°-4°59′, ტყუპებში 16°-16°59′, ლომში 28°- 28°59′, მორიელში10°-10°59′, თხის რქაში 22°-22°59′.
როგორც ასტროლოგები აღწერენ, მფარველობს მაღალ მეცნიერებებს, როგორიცაა ოკულტური ფილოსოფია, თეოლოგია, თავისუფალი ხელოვნება. ატანასიუსი მას ეგვიპტელთა მფარველობას ანიჭებს. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი თეუთი. მიეკუთვნება ანგელოზთა პირველ რიგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის შემწე ღმერთი.

C06ლელაელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 15.04 – 20.04
ემოციური: 14 იანვარი, 26 მარტი, 8 ივნისი, 23 აგვისტო, 4 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 01:40 – 01:59
ლელაელი მფარველობს 15 – 20 აპრილში დაბადებულებს, ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძის ბოლო მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს დაბადებულებზე 25 მარტს, 5 ივნისს, 16 აგვისტოს, 26 ოქტომბერს, 7 იანვარს. ანუ როცა ნათალური მზეა ვერძში 5°-5°59′, ტყუპებში 17°-17°59′, ლომში 29°- 29°59′, მორიელში 11°-11°59′, თხის რქაში 23°-23°59′.
იგი მიეკუთვნება პირველ სერაფიმებს. მისი ღვთაებრივი სახელია აბგდი. მისი ბოროტი გენია უღვივებს ადამიანს სურვილს ნებისმიერი ხერხით გამდიდრების. აქვს მამრობითი თვისებები.

C07აჰაიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 21.04 – 25.04
ემოციური: 15 იანვარი, 27 მარტი, 9 ივნისი, 24 აგვისტო, 5 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 02:00 – 02:19 სს
იგი მფარველობს 21-დან 25 აპრილამდე დაბადებულ ადამიანებს, რომლებსაც ნათალური მზე აქვთ კუროს პირველ მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 26 მარტს, 6 ივნისს, 17 აგვისტოს, 27 ოქტომბერს, 8 იანვარს დაბადებულ ადამიანებზე, ანუ რომლებსაც ნათალური მზე ჰყავთ ვერძში 6°-6°59′, ტყუპებში  18°-18°59′, ქალწულში 0°- 0°59′, მორიელში 12°-12°59′, თხის რქაში 24°-24°59′.
იგი მიეკუთვნება ანგელოზთა პირველ რიგს სერაფიმებს. ატანასიუსი მას მიაწერს სომხებზე მფარველობას. იგი ღვთაებრივად განასახიერებს კითილსა და მომთმენ ღმერთს. უყვარს მუსიკა და სასიყვარულო ურთიერთობაში ეხმარება ადამიანებს.

C08კაჰეტელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 25.04 – 30.04
ემოციური: 16 იანვარი, 28 მარტი, 10 ივნისი, 25 აგვისტო, 6 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 02:20 – 02.39
იგი მფარველია 26 – 30 აპრილს დაბადებულების ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს კუროს მეორე მეექვსედში. ასევე გავლენიანია 27 მარტს, 7 ივნისს, 18 აგვისტოს, 28 ოქტომბერს, 9 იანვარს დაბადებულ ადამიანებზე. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 7°-7°59′, ტყუპებში 19°-19°59′, ქალწულში 1°- 1°59′ , მორიელში 13°-13°59′, თხის რქაში 25°-25°59.
ასტროლოგთა თქმით, იგი ეხმარება კაცობრიობას ბოროტ სულთა განდევნა-განადგურებაში. ატანასიუსი მას საქართველოს მფარველად თვლის. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი მოთი. მიეკუთვნება ანგელოზთა პირველ რიგს სერაფიმების. აქვს განაწყენებული ღმერთის განსახიერება. არის მიწათმოქმედი და სოფლის მაცხოვრებელთა მფარველი. მისი ბოროტი გენია აჩენს ადამიანში კმაყოფაზე ყოფნასა და უშვილობას.

C09ჰაზიელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 1-5 მაისი
ემოციური: 17 იანვარი, 29 მარტი, 11 ივნისი, 26 აგვისტო, 7 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 02.40 – 02.59 სს
იგი მფარველია 1 – 5 მაისში დაბადებული ადამიანების, რომლებსაც ნათალური მზე კუროს მესამე მეექვსედში ჰყავთ. აგრეთვე 28 მარტს, 8 ივნისს, 19 აგვისტოს, 29 ოქტომბერს, 10 იანვარს დაბადებული ადამიანების, რომელთა ნათალური მზე არის ვერძში 8°-8°59′, ტყუპებში 20°-20°59′, ქალწულში 2°- 2°59′, მორიელში 14°-14°59′, თხის რქაში.
ასტროლოგთა თქმით, მეგობრული და პირობის შემსრულებელი ანგელოზია. მიეკუთვნება ანგელოზთა მეორე რიგს, ქერუბუმებს. მისი ღვთაებრივი სახელია აგზი. განასახიერებს მოწყალე ღმერთს. ცოდვათა მიმტევებელია.

ალადიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 6.05 – 10.05
ემოციური: 18 იანვარი, 30 მარტი, 12 ივნისი, 27 აგვისტო, 8 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 03.00 – 03.19
იგი მფარველია 6 მაისიდან 10 მაისამდე დაბადებული ადამიანების, ანუ რომლებიც დაიბადნენ ნათალური მზით კუროს მეოთხე მეექვსედში. აგრეთვე მფარველობს 29 მარტს, 9 ივნისს, 20 აგვისტოს, 30 ოქტომბერს, 11 იანვარს დაბადებულ ადამიანებს. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 9°-9°59′, ტყუპებში 21°-21°59′, ქალწულში 3°- 3°59′, მორიელში 15°-15°59′, თხის რქაში 27°-27°59′.
იგი, ასტროლოგთა თქმით, დამნაშავეებს დაცვაში ეხმარება. იცავს ადამიანებს ჭირებისაგან. ატანასიუსი მას სპარსელებზე მფარველობას მიაწერს. მისი ღვთაებრივი სახელებია სირე  და ეიფი. მიეკუთვნება ქერუბიმების, ანგელოზთა მეორე რიგს. ღვთაებრივი განსახიერებაა მწყალობლის.

C10ლაუიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 11.05 – 15.05
ემოციური: 19 იანვარი, 31 მარტი, 13 ივნისი, 28 აგვისტო, 9 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 03:20 – 03.39
იგი მფარველია 11-დან 15 მაისამდე დაბადებული ადამიანების, ანუ რომლებიც დაიბადნენ ნათალური მზით კუროს მეხუთე მეექვსედში. აგრეთვე მფარველობს 30 მარტს, 10 ივნისს, 21 აგვისტოს, 31 ოქტომბერს, 12 იანვარს დაბადებულ ადამიანებს. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 10°-10°59′, ტყუპებში 22°-22°59′, ქალწულში 4°- 4°59′, მორიელში 16°-16°59′, თხის რქაში 28°-28°59′.
ასტროლები მას ჭექა-ქუხილისგან შემწედ მიიჩნევენ. მისი ღვთაებრივი სახელია დეუსი. ქერუბიმთა რიგს მიეკუთვნება. ადამიანებს ეხმარება იდეების რეალიზებაში. მისი ბოროტი გენია შურისა და ეჭვის დამთესია.

C12ჰაჰაიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 16.05 – 21.05
ემოციური: 20 იანვარი, 1 აპრილი, 14 ივნისი, 29 აგვისტო, 10 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 03:40 – 03:59
იგი მფარველია ადამიანების რომლებიც დაიბადნენ 16 – 21 მაისს, ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს კუროს ბოლო მეექვსედში, აგრეთვე მფარველობს 31 მარტს, 11 ივნისს, 22 აგვისტოს, 1 სექტემბერს, 13 იანვარს დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 11°-11°59′, ტყუპებში 23°-23°59′, ქალწულში 5°- 5°59′, მორიელში 17°-17°59′, თხის რქაში 29°-29°59′.
ასტროლოგების თქმით ჰაჰაიაჰი იფარავს იმ საიდუმლოებებს, რომელიც მომკვდავებისთვის არ უნდა იყოს გაცხადებული. ატანასიუსი მას მიაწერს ბერძნებზე მფარველობას. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი თეოსი. მიეკუთვენა ქერუბიმთა რიგს. ღვთაებრივად განასახიერებს შემფარებელ ღვთაებას. მისი ბოროტი გენია მიუთითებს ნდობის ღალატად გამოყენებისკენ, ჭორაობისკენ.

C13იეზალელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 22.05 – 25.05
ემოციური: 21 იანვარი, 2 აპრილი, 15 ივნისი, 30 აგვისტო, 11 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 04:00 – 04:19
იგი მფარველია 22-25 მაისს დაბადებული ადამიანების, რომლებსაც ნათალური მზე ჰყავთ ტყუპების პირველ მეექვსედში. მფარველია 1 აპრილს, 12 ივნისს, 23 აგვისტოს, 2 სექტემბერს, 14 იანვარს დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური ზოდიაქო ჰყავს ვერძში 12°-12°59′, ტყუპებში 24°-24°59′ , ქალწულში 6°- 6°59′, მორიელში 18°-18°59′ , მერწყულში 0°-0°59′.
იეზალელი, ასტროლოგთა თქმით, იფარავს მეგობრებს, მეუღლეთა შორის ერთგულებას. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ბოოგ. ეკუთვნის ქერუბიმთა რიგს. მისი ბოროტი გენია იფარავს ტყუილს, ბუნდოვანობას.

C14მებაჰელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 26.05 – 31.05
ემოციური: 22 იანვარი, 3 აპრილი, 15 ივნისი, 31 აგვისტო, 12 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 04:20 – 04:39
მებაჰელი მფარველია 26 – 31 მაისს დაბადებული ადამიანის, ანუ ვისაც მზე ჰყავს ტყუპების მეორე მეექვსედში. მფარველია 2 აპრილს, 13 ივნისს, 24 აგვისტოს, 3 სექტემბერს, 15 იანვარს დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური ზოდიაქო ჰყავს ვერძში 13°-13°59′, ტყუპებში 25°-25°59′, ქალწულში 7°-7°59′,  მორიელში 19°-19°59′, მერწყულში 1°-1°59′.
მებაჰელი მფარველობს ქურდებისგან დასაცავად. ატანასიუსი თვლის, რომ ესპანელების მფარველია. მისი ღვთაებრივი შესატყვისი სახელია დიოსი. ეკუთვნის ქერუბიმთა რიგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა მფარველი ღმერთის.

 

 

 

 

შემოდგომის მფარველი ანგელოზები კაბალაში

C32ვასარიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 29 აგვისტოდან 2 სექტემბრამდე.
ემოციური: 8 თებერვალი 22 აპრილი, 5 ივლისს 12:00-დან 23:59-მდე. 6 ივლისი 18 სექტემბერი, 30 ნოემბერი.
გონებრივი: ყოველ დღე 10:20-დან 10:39-მდე.
ვასარიაჰი მათი მფარველი ანგელოზია, ვინც დაიბადა 29.08-2.09-მდე, ანუ ქალწულის ზოდიაქოს მეორე სექტორში ჰყავთ ნათალური მზე. გავლენას ახდენს 20 აპრილს, 1 ივლისს, 11 სექტემბერს, 22 ნოემბერს და 2 თებერვალს, ანუ კუროს 1°-1°59′-ში, კირჩხიბის 13°-13°59′-ში, ქალწულის 25°-25°59′-ში, მშვილდოსნის 7°-7°59′-ში, მერწყულის 19°-19°59′-ში. ასევე 10:20 საათიდან 20 წუთის განმავლობაში დაბადებულთა მფარველია.
ვასარიაჰი შენდობაშია დამხმარე და თავისი ფრთის ქვეშ იურისტებს ზრდის. ნიჭს აძლევს იცოდეს სხვადასხვა ენა და მოახდინოს ადაპტაცია ნებისმიერ გარემოში.

C33იეჰუა
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 3-7 სექტემბერი.
ემოციური: 9 თებერვალი, 23 აპრილი, 7 ივლისი, 19 სექტემბერი, 1 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 10:40სთ-დან 10:59სთ-მდე.
იეჰუა მფარველია 3-7სექტემბრამდე დაბადებული ადამიანების, ანუ ნატურალური მზე როცაა ქალწულის ზოდიაქოს მესამე სექსტურაში. გავლენას ახდეს 21 აპრილს, 2 ივლისს, 12 სექტემბერს, 23 ნოემბერსა და 3 თებერვალს (ანუ ნატალური მზის 2°-2°59′ კუროს ან 14°-14°59′ კირჩხიბის ან 26°-26°59′ ქალწულის ან 8°-8°59′ მშვილდოსნის ან 20°-20°59′ მერწყულის ზოდიაქოებში მდებარეობისას) დაბადებული ადამიანებში. ასევე 10:40-დან 10:59-მდე დაბადებული ადამიანების მფარველია.
იგი იფარავს ყველა ქრისტიანულ სახელმწიფოსა და ადამიანებს იცავს ტყუილისა და სიცრუისგან.

C34ლეჰაია
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 8 სექტემბრიდან 12 სექტემბრამდე.
ემოციური: 10 თებერვალი, 24 აპრილი, 8 ივლისი, 20 სექტემბერი, 21 სექტემბრის 00:00 სთ-დან 11:59-მდე, 2 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღიურად 11:00 სთ-დან 11:19-მდე.
ლეჰაია მფარველობს 8-12 სექტემბრამდე დაბადებულ ადამიანებს ანუ რომელთა ნატალური მზეც არის ზოდიაქოთი ქალწული მეოთხე სექსტურაში, გავლენიანია ადამიანებზე, რომლებიც დაიბადნენ 22 აპრილს, 3 ივლისს, 13 სექტემბერს, 24 სექტემბერს, 24 ნოემბერს და 4 თებერვალს ან თუ აქვს ნატალური მზე კუროში 3°-3°59′, კირჩხიბში 15°-15°59′, ქალწულში 27°-27°59′, მშვილდოსანში 9°-9°59′, მერწყულში 21°-21°59′. ასევე მფარველი 11:00 – 11:20 საათებში დაბადებული ადამიანის.
ბრაზის გამნელებელი ანგელოზია, აღელვებს ჩვენს ინტუიციას და აღმოგვაჩენს ადგილებსა და სიტუაციებში, სადაც არ გვეგონა თუ ოდესმე მოვხვდებოდით.

C35კავაკიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 13-17 სექტემბერი.
ემოციური: 11 თებერვალი, 25 აპრილი, 9 ივლისი, 21 სექტემბერს 12:00 საათიდან 23:59 -მდე, 3 დეკემბერს.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 11:20 სთ-დან 11:30-მდე.
კავაკიაჰი მფარველია 13 – 17 სექტემბერს დაბადებული ადამიანების, მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 13 აპრილს, 4 ივლისს, 14 სექტემბერს, 25 ნოემბერს და 5 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებზე. თუ ნათალური მზე აქვთ კუროში 4°-4°59′-ზე, კირჩხიბში 16°-16°59′-ზე, ქალწულში 28°-28°59′-ზე, მშვილდოსანში 10°-10°59′-ზე, მერწყულში 22°-22°59′-ზე. ასევე დაბადებულების დღის 11:20 – 11:40 საათებში.
კავაკიაჰი მფარველია მემკვიდრეობის მწერი ადამიანებისა, ანუ იმ საქმეებში ეხმარება, რასაც ოჯახური თანხმობა სჭირდება.

C36მანადელი:ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 18-23 სექტემბერი.
ემოციური: 12 თებერვალი, 26 აპრილი, 10 ივლისი, 23 სექტემბერი, 4 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 11:40 – 11:59 საათებში.
მფარველი ანგელოზია ადამიანების, რომლებიც დაიბადნენ 18-23 სექტემბერს. ნათალურ რუკაში ქალწულის ბოლო სექსტურაში აქვს მზე. ასტრალური სული მფარველობს 24 აპრილს, 5 ივლისს, 15 სექტემბერს, 26 ნოემბერსა და 6 თებერვალს დაბადებულ, ანუ ნათალური მზის მქონე ადამიანებს კუროს 5°-5°59′-ზე, კირჩხიბის 17°-17°59′-ზე, ქალწულის 29°-29°59’0-ზე, მშვილდოსნის 11°-11°59′-სა და მერწყულის 23°-23°59’გრადუსებში. მისი სახელი მფარველობს დილის 11:40 – 12:00 საათებში დაბადებულ ხალხს.
მანადელი მფარველობს ემიგრანტებს, რომლებიც სამშობლოში დაბრუნებას ითხოვენ, წართმეული ქონების დაბრუნებას ან მაზრებს შორის ურთიერთობებს. მისი შესატყვისი სახელია ალაჰი (ალლა). ეკუთვნის ძალაუფლების მეხუთე ჩინი. მისი ბოროტი გენია კი ეხმარება სამართლიდან გაქცევაში.

C37ანიელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 24-28 სექტემბერი.
ემოციური: 13 თებერვალი, 27 აპრილი, 11 ივლისი, 24 სექტემბერი, 5 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 12:00 – 12:19.
ანიელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 24-დან 29 სექტემბრამდე ანუ მათ, ვისაც ნათალური მზე აქვთ სასწორის პირველ სექსტურაში. ასტრალური სული გავლენას ახდენს 25 აპრილს, 6 ივლისს, 16 სექტემბერს, 27 ნოემბერს, 7 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებზე ანუ ნათალური მზის კუროს 6°-6°59′, კირჩხიბის 18°-18°59′, სასწორის 0°-0°59′, მშვილდოსნის 12°-12°59′, მერწყულის 24°-24°59′ გრადუსებში მქონე ხალხზე. ასევე მათზე, ვინც დაიბადა 12:00სთ-დან 12:20სთ-მდე.
ანიელი მფარველობს მეცნიერებასა და ხელოვნებას. შეესაბამება ღმერთის აბადას სახელს. მიაკუთვნებენ ძალაუფლების მეხუთე ჩინსა და ფილოსოფოსები ლოცულობენ მასზე. მისი ბოროტი გენია მფარველობს შარლატანებს.

C38ჰაამიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 29 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე.
ემოციური: 14 თებერვალი,28 აპრილი, 12 ივლისი, 25 სექტემბერი, 6 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 12:20 – 12:39.
ანგელოზი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 29 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე. ნათალური მზის მქონეებს სასწორის მეორე სექსტურაში. გავლენას ახდენს 26 აპრილს, 7 ივლისს, 17 სექტემბერს, 28 ნოემბერს, 8 თებერვალს დაბადებულებსა ანუ ნათალური მზის 7°-7°59’კუროში, 19°-19°59′ კირჩხიბში, 1°-1°59’სასწორში, 13°-13°59’მშვილდოსანში, მერწყულში 25°-25°59′. მფარველობს ნათალურ რუკაში 12:20 – 12:40 საათების მქონე ადამიანებს.
ჰაამიაჰს ახსენებენ მრავალ რიტუალში, მათ შორის ექსორციმის, ინიციაციის. ადამიანის მაქსიმალური შესაძლებლობის გამოვლენაში ეხმარება. მისი ღვთიური შესატყვისია აგლა, ეკუთვნის ძალაუფლების მეხუთე ჩინი და მისი მიწიერი განსახიერებაა ღმერთი იმედის ბავშვებისა. მისი ბოროტი გენია ათეისტების წინამძღოლი და მატყუარების მფარველია.

C39რეჰაელი:
ანგელოზის ყოფნის დღე:
ფიზიკური: 4 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრამდე.
ემოციური: 15 თებერვალს, 29 აპრილს, 13 ივლისს, 26 სექტემბერი, 7 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 12:40 – 12:59.
ანგელოზი მფარველობს 4-დან 8 ოქტომბრამდე დაბადებულებს, ნათალური მზის მქონეებს სასწორის მესამე სექსტურაში. გავლენას ახდენს 27 აპრილს, 8 ივლისს, 18 სექტემბერს, 29 ნოემბერსა და 9 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებზე. ანუ ვისაც აქვთ კუროს 8°-8°59′, კირჩხიბის 20°-20°59′, 2°-2°59’სასწორის, 14°-14°59’მშვილდოსნისა და მერწყულის 26°-26°59′ ნათალური მზე. ასევე 12:40 – 13:00 საათებში დაბადებულ ადამიანებზე.
რეჰაელის შესატყვისი ღვთაებაა გოოთ (GooT). იგი მკურნალი ანგელოზია. მფარველობს რეგენერაციას. მთელ შოტლანდიას. მისი ბოროტი გენიის სახელობისაა მკვდარი ან დაწყევლილი მიწები, ითვლება ყველაზე ბოროტ და გამცემელ ადგილებად.

C40იეიაზელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 9-13 ოქტომბერი.
ემოციური: 16 თებერვალი, 30 აპრილი, 14 ივლისი, 27 სექტემბერი, 8 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 13:00 – 13:19.
მფარველობს ადამიანებს დაბადებულს 9 ოქტომბრიდან 13 ოქტომბრამდე. თუ ნათალური მზე აქვთ სასწორის მეოთხე სექსტურაში. გავლენას ახდენს 28 აპრილს, 9 ივლისს, 19 სექტემბერს, 30 ნოემბერს, 10 თებერვალს დაბადებულებზე. ნათალური მზის მქონეებზე 9°-9°59’კუროში, კირჩხიბის 21°-21°59′, სასწორის 3°-3°59′, მშვილდოსნის 15°-15°59′, მერწყულის 27°-27°59′. ასევე ვინც დაიბადა 13:00 – 13:20 საათებში.
მფარველი ანგელოზია ბელგიელების. მისი ღვთაებრივი შესატყვისია ხარების ღმერთი გოედი. იფარავს არტისტებს და განსაცდელში ჩავარდნილებს. ხსნის ალკოჰოლ-ნიკოტინ-ნარკოტიკ დამოკიდებულებისგან. მისი ბოროტი გენიის შესატყვისია ადამიანთა ბნელი მხარეები, საზოგადოებისგან განმარტოების მდომელები. თავად ანგელოზი ეკუთვნის ძალაუფლების მეხუთე ჩინს.

C41ჰაჰაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 14 ოქტომბრიდან – 18 ოქტომბრამდე.
ემოციური: 17 თებერვალი, 1 მაისი, 15 ივლისი, 28 სექტემბერი, 9 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 13:20 – 13:39.
ჰაჰაჰელი მფარველია მათი, ვინც დაიბადა 14-დან 18 ოქტომბრამდე. ანუ ვისაც ნათალური მზე სასწორის მეხუთე სექსტურაში აქვთ. ან ვინც დაიბადა 29 აპრილს, 10 ივლისს, 20 სექტემბერს, 1 დეკემბერს, 11 თებერვალს. ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვთ კუროში 10°-10°59′, კირჩხიბში 22°-22°59′, სასწორში 4°-4°59′, მშვილდოსანში 16°-16°59′, მერწყულში 28°-28°59′. ან ვინც დაიბადა 13:20 – 13:39 საათებში.
ეს ანგელოზი იცავს მორწმუნებს ურწმუნოთა წინააღმდეგ ბრძოლისას. თავის კალთის ქვეშ იფარავს მისიონერებს. თვლიან ირლანდიის მფარველ ანგელოზად. შეესატყვისება ღვთაებას გუდის. ეკუთვნის ძალაუფლების მეექვსე ჩინი. სამსახოვანი ღმერთი მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა. აძლევს ადამიანებს ენერგიას, რომ ემსახურონ ნათელს. არ უშინდება მის გამო ეწამოს. ბოროტი გენია ზრუნავს იმაზე, რომ ადამიანებს ცრუ რელიგია მიეცეთ.

C42მიქაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 19 – 23 ოქტომბერი.
ემოციური: 18 თებერვალი, 2 მაისი, 16 ივლისი, 29 სექტემბერი, 10 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 13:40-დან 13:59საათამდე.
მიქაელი მფარველობს 19 – 23 ოქტომბერს დაბადებულ ხალხს, ასევე მათ, ვისი ნათალური მზეც იმყოფება სასწორის მეექვსე მეექვსედში. ვისი მზეც იმყოფება 30 აპრილს, 11 ივლისს, 21 სექტემბერს, 2 დეკემბერს, 12 თებერვალს. ან ნათალური მზის მქონეს 11°-11°59’კუროში, 23°-23°59’კირჩხიბში, 5°-5°59’სასწორში, 17°-17°59’მშვილდოსანში, 29°-29°59’მერწყულში. ასევე 13:40სთ-დან 13:59სთ-მდე დაბადებულებს იფარავს.
მიქაელი ზრუნავს მათზე, ვინც ავარიაში ყვება. ამყარებს სამოთხეს დედამიწაზე. მოგზაურებსა და თავგადასავლის მოყვარულებს იფარავს. მისი ღვთაებრივი შესატყვისია ბიუბი (ან ბიუდი). შეესაბამება ქვეყანა კანადა. მიეკუთვნება ანგელოზთა ძალის მეექვსე ჩინს. მისი ღვთაებრივი გარდასახვა ხდება ღვთის სახლად/სახლში. მისი ბოროტია გენია იფარავს მოღალატეებს, აწყობს ავარიებს, პოლიტიკურ ანარქიებსა და დემოკრატიულ სისტემას, სადაც ქვედა ინსტინქტები მისაღებია.

C43ვევალიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 24 ოქტომბერი – 28 ოქტომბერი.
ემოციური: 19 თებერვალი, 3 მაისი, 17 ივლისი, 30 სექტემბერი, 11 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველი დღე 14:00 – 14:19.
ვევალიაჰი ( ვეულიაჰი) მფარველობს 24-28 ოქტომბერს დაბადებულ ადამიანებს, მათ, ვისი ნათალური მზეც იმყოფება მორიელის პირველ მეექვსედში. გავლენას ახდენს მისი სახელი 1 მაისს, 12 ივლისს, 22 სექტემბერს, 3 დეკემბერს, 13 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებზე. ანუ ვისი ნათალური მზეც იმყოფება 12°-12°59’კუროს, 24°-24°59’კირჩხიბის, 6°-6°59’სასწორის, 18°-18°59’მშვილდოსნის, 0°-0°59’თევზების თანავარსკვლავედში. ასევე 14:00 – 14:19 საათამდე დაბადებულ ადამიანებზე.
ეს ანგელოზი მხსნელია მონების, იწვევს გაყვავებასა და ჰარმონიას. მისი ღვთაებრივი ანალოგია არის სოლუ. ეკუთვნის ანგელოზთა ძალის მეექვსე ჩინს. მისი ღვთიური გარდასახვაა მეფე-მბრძანებელი. ბოროტი გენია შუღლს აგდებს მბრძანებლებს შორის, იწვევს სამეფოთა ნგრევას, აწყობს რევოლუციებსა და პარტიებს შორის კონფლიქტს.

C44იელაჰია:
ანგელოზთა ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 29 ოქტომბრიდან – 2 ნოემბრამდე.
ემოციური: 20 თებერვალი, 4 მაისი, 18 ივლისი, 1 ოქტომბერი, 12 დეკემბერი.
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 14:20 14:39საათებში.
ეს ანგელოზი გამოარჩევს ადამიანებს, რომლებიც დაბადნენ 29 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრამდე. ანუ ნათალური მზე ვისაც აქვს მორიელის მეორე მეექვსედში. ეს ასტრალური სული შეესატყვისება 2 მაისს, 13 ივლისს, 23 სექტემბერს, 4 დეკემბერს, 14 თებერვალს. ანუ ნათალური მზის 13°-13°59’კუროში, 25°-25°59’კირჩხიბში, 7°-7°59’სასწორში, 19°-19°59’მშვილდოსანში, 1°-1°59’თევზებში. ასევე 14:20 სთ-დან 14:39სთ-მდე დაბადებულ ადამიანებს.
იელაჰია იფარავს მამაც ადამიანებს. ქვეყნებიდან შეესაბამება მექსიკა. მისი ღვთაებრივი შესატყვისია სახელი ბოსა. უყვარს თვითშესამეცნებლად მოგზაურები. მისი ბოროტი გენია მართავს ომს და არღვევს კაპიტულაციებს.

C45სეალიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 3 ნოემბერი – 7 ნოემბერი.
ემოციური: 21 თებერვალი, 5 მაისი, 19 ივლისი, 2 ოქტომბერი, 13 დეკემბერი.
მენტალური: ყოველ დღე 14:40სთ-დან 14:59სთ-მდე.
სეალიაჰი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 3-დან 7 ნოემბრამდე. ანუ ნათალური მზე ვისაც აქვს მესამე მეექვსედში მორიელში. ასევე გავლენას ახდენს 3 მაისს, 14 ივლისს, 24 სექტემბერს, 5 დეკემბერს, 15 თებერვალს დაბადებულებზე. ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს კუროს 14°-14° 59′-ში, 26 °-26° 59’კირჩხიბში, 8 °-8° 59’სასწორში, 20 °-20° 59’მშვილდოსანში, 2 °-2° 59’თევზებში.
სეალიაჰს შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ჰობო. ეკუთვნის ანგელოზთა მეექვსე ჩინი. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ამოძრაოს ნივთები. მისი ბოროტი გენია მოქმედებს ატმოსფეროზე. სეალია იცავს შხამებისგან და შხამიანი ცხოველების შემოტევისგან. იწვევს ტკბობას სიცოცხლით.

C46არიელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 8 ნოემბრიდან – 12 ნოემბრამდე.
ემოციური: 22 თებერვალი, 6 მაისი, 20 ივლისი, 3 ოქტომბერი, 14 დეკემბერი.
მენტალური: 15:00 – 15:19.
არიელი მფარველობს ადამიანებს, ვინც დაიბადა მორიელის მეოთხე მეექვსედში. ასევე 4 მაისს, 15 ივლისს, 25 სექტემბერი, 6 დეკემბერი, 16 თებერვალი. ანუ ნათალური მზე როცა მოხვდება 15°-15°59’კუროში, 27°-27°59’კირჩხიბში, 9°-9°59’სასწორში, 21°-21°59’მშვილდოსანში, 3°-3°59’თევზებში.
არიელი მფარველობს პარაგვაის რესპუბლიკას. მისი ღვთაებრივი ანალოგია არის პინო. ეს გენია ეკუთვნის ანგელოზთა მეექვსე ჩინს. გონებრივი ნიშანია და მისი ბოროტი გენია წარმართავს მცდარ, ილუზიურ აზროვნებას.

C47ასალიაჰი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 13-17 ნოემბერი.
ემოციური: 23 თებერვალი, 7 მაისი, 21 ივლისი, 4 ოქტომბერი, 15 დეკემბერი.
მენტალური: 15:20 – 15:39.
ასალიაჰი მფარველია ადამიანების, რომლებიც დაიბადნენ 13-დან 17 ნოემბრამდე. ანუ მორიელის მეხუთე მეექვსედში ვინც დაიბადა. მფარველობს 5 მაისს, 16 ივლისს, 26 სექტემბერს, 7 დეკემბერს, 17 თებერვალს დაბადებულებს, ვისაც ნათალური მზე აქვთ 16°-16°59’კუროში, 28°-28°59’კირჩხიბში, 10°-10°59’სასწორში, 22°-22°59’მშვილდოსანში, 4°-4°59’თევზებში.
ასალიაჰი განსაკუთრებული სიმამაცით გამოირჩევა და იფარავს სიცრუისგან, რეალობას ასწავლის. აძლევს შესაძლებლობას ცვალონ თავიანთი ცხოვრება როგორც უნდათ. იცავს ბრმა ფანატიზმიდან. ეხმარება ცოდვის მონანიებაში.

C48მიხაელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 18-22 ნოემბერი.
ემოციური: 24 თებერვალი, 8 მაისი, 22 ივლისი, 5 ოქტომბერი, 16 დეკემბერი.
მენტალური: 15:40 – 15:59სთ.
მიხაელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 18-დან 22 ნოემბრამდე. ანუ ნათალური მზე მორიელის ბოლო მეექვსედში როცა აქვთ. გავლენას ახდენს 6 მაისს, 17 ივლისს, 27 სექტემბერს, 8 დეკემბერს, 18 თებერვალს, ანუ, როცა ნათალური მზე იმყოფება 17°-17°59’კუროში, 29°-29°59’კირჩხიბში, 11°-11°59’სასწორში, 23°-23°59’მშვილდოსანში, 5°-5°59’თევზებში.
მიხაელის ღვთაებრივი შესატყვისია ზაკა. მართავს იაპონიას. მისი სახელი ეკუთვნის ანგელოზთა მეექვსე ჩინს. მისი ღვთიური განსახიერებაა დამხმარე ღმერთის. მისი ბოროტი გენია მიდრეკილია უშვილობისა და სიხარბისკენ, არასტაბილურობისკენ და იწვევს ეჭვიანობას მეუღლეებს შორის.

C49ვექუელი:
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 23.11 – 27.11
ემოციური: 25 თებერვალი, 9 მაისი, 23 ივლისი, 6 ოქტომბერი, 17 დეკემბერი.
მენტალური: 16:00 – 16:59.
მფარველი ანგელოზია მათი, ვინც 23 ნოემბრიდან 27 ნოემბრამდე დაიბადა. ანუ ნათალური მზე აქვთ პირველ მეექვსედში მშვილდოსნის. გავლენას ახდენს 7 მაისს. 18 ივლისს, 28 სექტემბერს, 9 დეკემბერს, 19 თებერვალს დაბადებულებზე. ვისაც აქვს 18°-18°59′ კუროში, 0°-0°59′ ლომში, 12°-12°59′ სასწორში, 24°-24°59′ მშვილდოსანში, 6°-6°59′ თევზებში ნათალური მზე.
ეს ანგელოზი ფილიპინების მფარველია. მისი ღვთაებრივი შესატყვისია მარა. ეკუთვნის ანგელოზთა მეექვსე ჩინი. მისი მინუს გენია გავლენას ახდენს ეგოისტებსა და აფერისტებზე, სძულს ადამიანები.

ასევე ზამთრის მფარველი ანგელოზები კაბალაში.

შვიდი ანგელოზის თილისმა: სატურნი და იუპიტერი

you_re_not_alone__by_evil_kitty_chan-d5lq6gw

ანგელოზ მიქაელს შეესაბამება მზის ანგელოზი;
ანგელოზ გაბრიელს – მთვარის ანგელოზი;
ანგელოზ კასიელს – სატურნის ანგელოზი;
ანგელოზ ზაჰაელს – იუპიტერის ანგელოზი;
ანგელოზ ანიელს – ვენერას ანგელოზი;
ანგელოზ რაფაელს – მერკურის ანგელოზი;
ანგელოზ სამუელს – მარსის ანგელოზი.

შესავალი

თილისმა ასტრალის ზუსტი გამოსახულების მხატვრული ფორმაა, ასტრალურ ძალებთან თანასწორუფლებიანი საუბრის საშვია.  მისი სრული ცოდნა ერთგვარი ბაკალავრის დიპლომია მაგიის სამყაროსთვის. გამოიყენება როგორც მაგიური ჟესტი. თავმოყვარე მაგი არასდროს გამოიყენებს არანაკურთხ წყალსა და ცეცხლს, ანუ მოახდენს სიტყვისა და ჟესტის მაგნეტირებას, ხოლო ჟესტი დამოკიდებულია თუ როგორია სინთეზი სუბიექტის ნებისა და იმპულსის  ქმედება და შესაძლებლობასთან.

თილისმის დამზადებისთვის საჭიროა:
– მატერია, რომელიც შეიძლება იყოს მეტალისგან დამზადებული, ქალწული ცხოველის კანისგან, პერგამენტისგან, ქაღალდისგან, რომელიც თავად მაგმა დაამზადა მასზე კეთილგანწყობილი გავლენით.
– საგნები, მაგალითად, ფანქრები, კომპასი, დანა კანისთვის, პერგამენტი, ქაღალდი, ლაქიანი სითხე, რომლითაც დაიწერება.
– და მცენარეები, რომლებშიც თილისმანი შეინახება.

კანი ნაყიდი უნდა იყოს მაშინ, როცა გავლენის ქვეშ ხარ, მაგალითად, ძველ ეგვიპტეში 23 ივნისს მკვდრად დაბადებულ ბატკანს იყენებდნენ, ამუშავებდნენ და თეთრ სახვევში ახვევდნენ. ხოლო ქაღალდი მაგის პირადი ხმარებიდან უნდა იყოს. თუ ნაყიდია, უნდა ჩავდოთ წყალში, მეტალის ფურცელზე მივაკროთ, მაკოპირებელი პრესი დავადოთ იმ პლანეტის ლოგოთი, შეგვიძლია, რომლის გავლენის ქვეშას ვიყავით შეძენისას.

მატერიალი თილისმებისთვის:
– სატურნისთვის – ტყვია;
– იუპიტერისთვის – კალა;
– მარსისთვის – რკინა;
– მზისთვის – ოქრო;
– ვენერასთვის – სპილენძი;
– მერკურისთვის – ვერცხლისწყალი.

სატურნის თილისმანი

planetsaturn

შაბათის ანგელოზები: კეთილი – ორიფიელი, ბოროტი – ნაბამი, სული – არატრონი. ანგელოზები: დაფოკიელი, იოფილე, მეშვიდე ლეგიონიდან – ბოუელი.

img_0015

მას, ვისაც ამ თილისმის ტარება უნდა, სატურნის თილისმა თავად უნდა ამოკვეთოს, მოწმეების გარეშე, თანაც არავის უნდა უთხრას შაბათს, როცა მთვარე კუროს ან თხის რქის პირველ 10 გრადუსს გაივლის და დადებით ასპექტს ქმნის სატურნთან. ასევე ის დღეა თილისმანისთვის წარმატებული, თუ ზოგადად ტრინსა ან სექსტილში იმყოფება სატურნი. გამორიცხულია კვადრატი ან ოპოზიცია. გვადგება თუ მთვარის მეორე ან 22-ე დღეები გადის შაბათს და სატურნთან პლიუსი მხარის ასპექტები აქვს. მხედველობაში ვიღებთ სატურნის საათებს: 1სთ 12-დან, 1სთ-მდე დღის, მე-8სთ 7-დან 8-მდე დღის, მე-15 2-დან 3-მდე შუაღამემდე და 22 სთ დილის 9-10სთ-მდე. საათი ასევე ასპექტებთან უნდა იყოს შეხამებული.

სატურნი იცავს ფეხის-ხელის მოტეხვისგან, პარალიჩისგან, გარშემო სატურნული საგნების რიცხვის ზრდას უწყობს ხელს. ეხმარება მიზნის მიღწევაში იმ პირებთან, რომელთაც მაღალი თანამდებობა აქვთ, ერთგულსა და ძალაუფლებიანს ხდის, კარგ შემთხვევაში. სამაგიეროდ, უბედურია სასოფლო საქმეებში, ჩხუბებსა და მშობიარობაში.

scan0031

თილისმანის თავში ხშირად სატურნის ნიშანს წერენ, ეს ცალ მხარეს, მის ქვემოთ 5 ქიმიანი ვარსკვლავით, უფრო ქვემოთ წვერებიანი კაცია, ნამგალი უჭირავს, მეორე მხარეს ციფრების კვადრატია ან ამ რიცხვების კაბალური სახელები.

სატურნი მოხუცი კაცით გამოისახება, რომელიც ასო TAY-ზე დგას, თუ კაბალაა – ებრაულ ჯვარზე.

იუპიტერის თილისმანი
რიცხვი 34

jssmithjupiterfrontjssmithjupiterback

ხუთშაბათის ანგელოზი: კეთილი – ზაჰარიელი, ბოროტი – ჰაბი, სული:ბეტორი, ანგელოზი: სადკიელი. სიკეთის გენია: ზაკიელი. ანგელოზ მბრძანებელი მე-6 ლეგიონის – საბიელი.

ხუთშაბათს კეთდება, როცა მთვარე იმყოფება სასწორის პირველ ათ გრადუსში და შედგება კეთილი ასპექტებისგან სატურნთან და იუპიტერთან. 1სთ 12-დან 1-მდე დღისით, 8საათი 7-დან 8-მდე საღამოს. 15 – 2-დან 3-მდე შუაღამისას,  22-9-დან 10-მდე მეორე დღის დილამდე (პარასკევს).

jupiter

ეს თილისმანი იცავს დაბადების ჰოროსკოპში არსებული მოულოდნელი შემთხვევებისგან, სიკვდილის საშიშროებისგან. ნაღველს ქარს ატანს და ადამიანს იღბალს აძლევს. უმეტესად, ოქროზე იკვეთება, მაღლა იუპიტერი რომ ეწეროს, ისე. მის ქვემოთ ხუთქიმიან ვარსკვლავს სახავენ. დაბლა, უფრო ქვემოთ, მღვდელია გამოსახული ანაფორითა და ხელში წიგნით. მეორე მხარეს მაგიური კვადრატია 1-დან 16-მდე ციფრებით ან კაბალისტური ცხრილით.

jupiter

ებრაული მაცა, უხამეცო ღვინო და სხვა

 

 ებრაელთა ტრადიციაა, რომ ადამიანს, მაშინ შეუძლია პასუხის მიღება, თუ კითხვის სწორი ფორმულირება შეუძლია. ამიტომ სუფრასთან საუბარი კითხვა-პასუხის ფორმით მიმდინარეობს. საუბრის დაწყებამდე მაცას ხსნიან, კითხვას სვამენ, ღვინოს სვამენ, მერე მაცას აფარებენ ხელსახოცს და მეორე ჭიქას ასხამენ. მთავარია, მოხერხებულად იწვე, მარცხენა ხელს ეყრდნობოდე. რადგან ეგვიპტეში ფეხზემდგომელნი ჭამდნენ. სხვა დღესასწაულთა შორის გათავისუფლების დღესაც აღნიშნავენ. ძირითადად, ოთხ სადღეგრძელოს სვამენ: პირველი – თავისუფლების, მეორე – დღესასწაულის და სხვა. 

ყველა ებრაელს საერთო ბედი აქვს. ებრაელი გძულდეს, ნიშნავდეს, მისი ერი გძულდესო, ნათქვამია. მაგალითად, 1475 წელს ერთმა ტრიდენტში მცხოვრებმა ებრაელმა თავისი სახლის წინ მდინარეში მკვდარი ბავშვი ნახა და თავადვე აცნობა მმართველობას. ამის მერე ებრაელთა ხოცვა დაიწყეს და მათი ქონების მიტაცება. ამბობდნენ, ”საშინელ სიმყრალის გასაწმენდათ” ხმარობდნენ ქრისტიანთა სისხლს. გამოძიების  პროცესი 1835 წელს დასრულდა და ბრალდებულს დანაშაული არ დაუმტკიცდა.

ხოლო 1952 წელს რამდენიმე ურიას და სალდათებს ორი ქრისტიანი ბავშვის მოკვალს აბრალებდნენ. ყურადღება დასურათებულ წიგნაკზე გამახვილდა, რომელზეც გამოსახული იყო ურიებისგან ქრისტიანის სისხლის ხმარება. წიგნი ებრაული პასექის საღამოსთვის იყო დანიშნული. შეიცავდა ლოცვებსა და ლექსებს და ამსტერდამში უცენზუროდ დაბეჭდილიყო. სინამდვილეში ნახატზე გამოსახული იყო დაავადებული ფარაონი, რომელიც ებრაელთა სისხლში ბანაობდა. ქვემოთ კი ესპანურ ენაზე ებრაული ასოებით ეწერა: ”ებრაელთ ბავშვების სისხლში ბანაობს ფარაონი კეთროვნებისაგან მოსარჩენად”.

ებრაელებს აბრალებდნენ საპასექო ხმიადისთვის და სხვა საიდუმლო სენის (ანუ ებრაელი კაცების მენსტრუაციის, (?) ბრმა ბავშვების, ღორის ყურებითა და ეშვებით დაბადებულთა) განსაკურნად ქრისტიანთა სისხლის გამოყენებას. ყოველი მკვლელობის დროს ბავშვს წინ-დაუცვითავდნენ და ფრჩხილებს აჭრდნენ. მთავრობისგან კანონიც შემუშავებულა: ”ებრაელებს აღეკრძალებათ ბავშვების პარვა და ვინც მოიპარავს უნდა დაისაჯოს, როგორც ავაზაკი.” ანუ სიკვდილით. მაგრამ კანონებში ისიც ეწერა, რომ ქრისტიანსაც ეკრძალებოდა ებრაელის მოკვლა. ურიები ქრისტიანთაგან განშორებულ კვარტლებში ცხოვრობდნენ, რომელთაც გეტტოს უწოდებდნენ.

თავად ებრაელები ისე იმართლებენ თავს, რომ მოსეს რჯული გატაცებას და მკვლელობას კრძალავს. ხოლო სექტანტ ებრაელებს თავისიანებად არც თვლიან. სხვათაშორის, ძველ რაბბინების ნაწერებში პერუშიმის სახელით იწოდებოდნენ. თურმე ადრე ებრაელები ყარაიმების გარდა ფარისევლების სწავლას მისდევდნენ. ის პირნი, რომელთაც განსაკუთრებით ფარისევლები ერქვათ, ქრისტეს შობამდე მეორე საუკუნეში, იმიტომ, რომ შემდგომ ყველა ებრაელმა მათი სწავლა მიიღო და ეს სახელწოდება გაქრა ებრაელთა ისტორიიდან. ახლა ფარისევლები, როგორც განცალკევებული სექტა, აღარ არსებობს და ის შეიძლება ყველა ებრაელს ეწოდოს, როგორც ძველ ებრაელთა სარწმუნოებრივი მიმართულების მიმდევრებს. მხოლოდ ხასსიდიმები არიან წარმომადგენელნნი ახალი კაბალისტურ-მისტიკური მიმართულებისა ზოგი ქვეყნის ებრაელებში.

სინამდვილეში, ებრაული მაცის მომზადება მარტივია. ვიღებთ 10 ცალ კვერცხს, 1 1/2 ჩჭ შაქარს, 3 სუფრის კოვზ მზესუმზირის ზეთს, ცოტა ვანილს და ვთქვიფავთ. ვამატებთ ვანილსა და ქრისტიანის სისხლს (”შუტკა”) გემოვნებით და ვზილავთ. მიღებულ ცომს გავყოფთ ხუთ თანაბარ ნაწილად. თითოეულ ნაწილს ვამტვრევთ, სასურველია სამკუთხედის ფორმით. ვდეფთ ტაფაზე და ვაცხობთ ნელ ცეცხლზე შეწითლებამდე.

მაცას მეორე, თხელი ვარიანტია, რომ ავიღოთ 4 ცალი კვერცხი და 1 ჩჭ შაქარი, ავთქვიფოთ, დავასხათ 4 სუფრის კოვზი მზესუმზირის ზეთი, ვანილი. შევაზილოთ პურის ფქვილი, რამდენსაც შეიზელს. დავამზადოთ მაგარი ცომი, რომელსაც ოთხ ნაწილად გავყოფთ. თითოეული ნაწილი ძალიან გავათხელოთ და მოვათავსოთ გაზქურის ჰაერღუმელში საშუალო ცეცხლზე. მთავარია არ დაიწვას. გამოვიღოთ და სამკუთხედებად დავჭრათ.

მაცის იდეა ის არის, რომ ეგვიპტიდან ებრაელთა გამოსვლა მოხდა არა ებრაელთა ხალხის სიძლიერით, არამედ ღვთის სურვილით, რითაც ებრაელ ხალხს მეტი უპირატესობა რჩება. პურმა ვერ მოასწრო გამოცხობა და ეს სიმბოლოდ იქცა წარსულის ხსოვნისთვის. მათ გამოსვლამდე ეუწყათ კავშირი მაცისა და გამოსვლის, მაგრამ მხოლოდ შემდგომ გაცნობიერდა, მიექცა ყურადღება. ისინი ისე ნაჩქარევად გამოდიოდნენ, რომ ცომმა ვერ მოასწრო გაფუება. მოუმზადებელნი, მარაგის გარეშე მიდიოდნენ უდაბნოში და იქ 50 წელი დაჰყვეს.

”და გამოცხვეს ცომი, რომელიც გამოიტანეს ეგვიპტიდან, კვერი უმარილო, რადგანაც ვერ მოასწრეს მოხარშვა, იმიტომ, რომ  განდევნილნი იყვნენ ევიპტიდან და არ შეუძლიათ დროის დაყოვნება და საჭმელიც კი არ მოამზადეს თავიანთთვის”.

მაცა შეიძლება გამოვაცხოთ და არ დავჭრათ. მას არა მარტო ყოველი წევრისთვის, დამატებით სამსაც აცხობენ, სუფრის თავკაცთან ახლოს დებენ და მის გარშემო ლოცულობენ. როცა ეგვიპტელთაგან გათავისუფლებას ზეიმობენ, სუფრაზე იდება მარილიანი წყალი და ბოსტნეული, რომელსაც წყალში ჩავაწობთ და ისე მივირთმევთ. ხორცის ნასახი არ უნდა იყოს ამ დროს არა მხოლოდ სუფრაზე, სახლშიც. თუ რამე არის ძველი შემორჩენილი, უნდა გადააგდონ ან გაყიდონ, ოღონდ არა ებრაელზე. ფესახის დასრულების შემდეგ, შეუძლიათ უკან გამოისყიდონ. სხვა დღეებშიც, ებრაელს ხორცისა და რძის ნაწარმი ერთდროულად არ ეჭმევა. ამიტომ ერთად სუფრაზე არასდროს დგას. მეტიც, ისინი ცალ-ცალკე ინახება. ხორცის მირთმევისას კი ის ჯერ უნდა ”დაიქაშროს”. ამისთვის ერთი საათით წყლიან ჭურჭელში მოვათავსოთ, ისე, რომ წყალმა დაფაროს. შემდეგ მარილი დავაყაროთ. მაგალითად, ქათამს დაქაშვრის წინ სახსრებში ჭრიან, წყალმა და მარილმა ღრმად რომ შეაღწიოს და სისხლი უკეთ გამოიტანოს. სადაც უფრო მეტი სისხლია, მეტი მარილის შეზელვა უნდა.

კვერთან ერთად, თუ სადღეგრძელოს თქმას აპირებთ, უხამეცო ღვინო მიირთმევა. მხოლოდ მარცვლებს რომ წურავენ და ხის წვენად ქცევას ერიდებიან. თუ ისე მოხდა, რომ ღვინო არ აქვთ, ყურძნის წვენით ან ქიშმიშით მოხარშული კომპოტით გაგიმასპინძლდებიან. რეცეპტი მარტივია: წყლის სამ წილზე ქიშმიშის ერთი წილი მოვხარშოთ. მაგალითად, ვიღებთ  სამლიტრიან ქილას 800 გრამი ქიშმიშით. ვასხამთ გაციებულ სიროფს 400 გრამი შაქრისა და 2 ლიტრი წყლისგან მოხარშულს. შეგვიძლია ჩაის კოვზი ლიმნის წვენი დავუმატოთ სიმჟავისთვის. წვენი პირამდე არ ავავსოთ.  ქილას საცობი დავაფაროთ. დავდგათ თბილ ადგილას. სამ კვირაში დუღილი დამთავრდება. გავწურავთ, ბოთლებში ჩავასხამთ, ქიშმიშს სიროფი შეგვიძლია ცოტათი დავუმატოთ და როგორც იტყვიან ”მეორე მოსავალი” მივიღოთ. ებრაული ტრადიციის მიხედვით, სუფრაზე გავიტანოთ და კითხვა/პასუხით დავტკბეთ.

ადამიანის აგებულება რელიგიების მიხედვით

”სპირიტიზმი და მატერიალიზმი ერთი და იგივეა, ისინი მხოლოდ განსხვავებულ ფაზებს წარმოადგენენ, რომლებშიც თანმიმდევრულად იმყოფება ერთი და იგივე ადამიანი”.
ოტტო ვაინენგერი

და შექმნა ღმერთმა ადამი ხატად ღვთისა. თავისნაირი სრულყოფილი და სამება.  მოდი, ვნახოთ, რას ამბობენ სხვადასხვა რელიგიები ადამიანის ანატომიაზე.  ბევრ რელიგიას სწამს, რომ ადამიანს სული ფილტვებში გადაეცა. მისი კონტროლით შესაძლებელია ფრენა და წყალზე გავლა. ამ ცენტრს ტრალმუტაციის ცენტრი ჰქვია. გულის კონტროლის მეშვეობით ხდება ადამიანის შემდგომი განვითარება. მესამე თვალი ავითარებს შემეცნების შესაძლებლობას.

-გაგრძელება აქ

როდის ყოფილა აქამომდე?!

იყო და არა იყო რა, ღმერთმა ხატად თვისა ადამი და ლილიტი შექმნა. მათ ჰქონდათ ვნებიანი ცხოვრება, სანამ ადამმა ცოლს ღმერთთან არ უღალატა. ჰო, უღალატა, მანამდე სამივე ერთად ცხოვრობდა სამოთხეში. ადამი თამაშობდა ცხოველებთან, ლილიტი კი ცნობიერების ხის ნაყოფით იკვებებოდა. ქალი ცნობიერებას რომ ეგებოდა, ადამს ის მეტად მოსწონდა, ღმერთი შეშფოთდა. დაიბარა ადამი და უთხრა: ჩემზე სალოცავად დრო აღარ გაქვს, ცოლს შენ უნდა იქვემდებარებდე, ყურადღებას აქცევდეო. წამოვიდა ადამი და ცოლს ეკამათა. კამათი ჩიხში მაშინ შევიდა, როცა მას სექსში დომინანტობა აუკრძალა. ლილიტმა ადამი სხვის ჭკუაზე მოარულ სუსტ კაცად ჩათვალა და ცხრა მთისა და ზღვის იქით გაფრინდა.

-მეტის წაკითხვა->

1+1=1(3)

  ” უფალმა ადამი ღრმა ძილით დააძინა, ამოსჭრა ერთი ნეკნი და მისგან ევა შექმნა”. (მოსე).  

” დასაწყისში ცოლსა და ქმარს ჰქონდათ ერთი სხეული და ორი სახე. შემდეგ ღმერთმა მათი სხეული ორად გააპო და თითოეულს თავისი ხერხემალი მისცა”. (თალმუნი).  

 ჯერ კიდევ განუყოფელი არსება სრულ წონასწორობას ფლობდა. მთელი იყო. პლატონი ”ნადიმში” წერს, რომ ადრე ადამიანებს სხვა სქესი ჰქონდათ, ანდროგინები იყვნენ, ანუ სრულები. ბედნიერები იყვნენ და ღმერთისთვის დრო არ რჩებოდათ. და ღმერთმა ისინი გაყო. გაყო ქალად და კაცად. ნაწილებმა ერთმანეთის ძებნა დაიწყეს. ვინც იპოვნა, სრულყოფილებას ეზიარა. 

 ანდროგინი ჰერმაფროდიტი არაა. ეზოთერულ მოძღვრებებში ნათქვამია, რომ ჰერმაფროდიტი არასდროს არსებობდა. იყო მხოლოდ სწრაფად შეწყვეტილი ცდები.

 მდედრობითში დარჩა მამრობითი და მამრობითში – მდედრობითი. უარყოფითი და დადებითი ორივეში ნაწილდება.  დიფერენციის დროს წარმოებს საწყისების განცალკევება, ხოლო განცალკევებული საწყისები განსხვავებულ სფეროებში არიან გატაცებულნი. ეს საჭიროცაა. სხვადასხვა სფეროებში, რომლებიც საწყისებში ჩადებულმა მაგნიტმა გარდაქმნას და საწყისები გააერთიანოს. ესაა კოსმოსის მწვერვალი და იდეალური დასრულება.  

 კაბალა ამბობს, რომ იმ ადამიანების ნაცვლად, რომელთაც შენს ირგვლივ ხედავ, მათი სულები უნდა ნახო, ანუ ის პაწაწინა წერტილი, მარცვალივით რომ ნებისმიერ ადამიანში არსებობს. სიყვარული კი ამ ორი მარცვლის ერთიანობაა. მაგრამ მათ სწამთ სულის დაყოფის. მაგალითად, რეინკარნაციის დროს ქალს ვერაფერი დაეხმარება მამაკაცად დაბადებაში. ის იბადება ქალად, იმიტომ, რომ სულის სხვა ტიპი აქვს. ქალის სული კაცის სული მხოლოდ ნაწილია, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ კაცის სული აცხონოს. ქმრის სულის ცხონებით, სული თვითონაც გაუბრწყინდება. 

ინდოეთს კლიმატურმა პირობებმა შეუწყო ხელი თვითჩაღრმავებისკენ და სამყაროს მთლიანობის ძიებისკენ. თუმცა კასტების სისტემამ და ქალებისადმი დამოკიდებულებამ, ეს პროცესი შეაფერხა. აქ ქალის გაუთხოვრობა უბედურებად ითვლება. ბავშვებს ხშირად ჩვილობის ასაკში ათხოვებენ. მეტიც, ათხოვებენ ორსულ მდგომარეობაში მყოფი დედის მომავალ შვილებს. თუ ერთი სქესის ორი ბავშვი იბადება, ბრამინები მას ქორწინების აუცილებლობისგან ათავისუფლებენ. აქ ქალს არ აქვს უფლება, მხოლოდ მოვალეობათა ხროვა. მართალია, ინგლისის მთავრობამ გარდაცვლილ ქმრებთან ერთად ქვრივი ქალების დაწვა აკრძალა, მაგრამ ბრამინებმა მათ სიკვდილზე გაუსაძლისი პირობები შეუქმნეს. ქალს თმას და წარბებს პარსავენ, ოჯახის წევრებს რომ მონებად ემსახურონ.

  თეოსოფოსების აზრით, ადამიანი ბრძენია, თუ იმას შეიცნობს ამ ქვეყანაზე, რასაც სიკვდილის მერე იგრძნობს ანუ შეიმეცნებს რა მთლიანობას სამყაროსთან და საკუთარ აზრებს არ მიმართავს ეგოისტურად მხოლოდ თავისკენ. ნარცისიზმი ყველაზე დიდ ცოდვად ითვლება, რადგან ადამიანი აღარ ვითარდება, – ღრუბლების სახით აზრთა ნაკადი ჯგუფდება და ისევ მას აზიანებს.

 ტანტრათი დაკავების შემთხვევაში, საწყისების გაერთიანებით ადამიანები იცნობენ ორგაზმს და მის მერე ჭეშმარიტებას. აქ ორგაზმი განხილულია როგორც ველი და არა როგორც სიამოვნების პიკი. მთავარია გრძნობა (ანუ გონება) არ უშლიდეს ხელს. ამ დროს სრული გათიშვა უნდა ხდებოდეს სამყაროსგან.

 ძველად, ვენერასა და  მარსს ერთ ადამიანად გამოსახავდნენ. ვენერას უკეთებდნენ კაცურ გარეგნობას და ამით მარსთან შერწყმის ხდომილებას კვეთდნენ. მაგრამ მერე პლატონისეული სიყვარულიდან რომანტიკული სიყვარულის გავლით სიყვარულის ფროიდისეულ, იუნგისეულ  გაგებასთან ვჩერდებით: ყველა კაცშია ფარული ქალი, ანიმა. სამყაროს კი საკუთარი სქესი ამოძრავებს.

 ჩემი აზრით, სიყვარულში სამების, სამი ერთიანობის კანონი უნდა იყოს: ფიზიკურობის,  მენტალობის, სულიერების ( Душа́ ). ერთის დაკლების შემთხვევაშიც, ირღვევა მეორე ნახევრის პრინციპი. ვერ გამოვყოფ, რომელია ურთიერთობის მწვერვალი: ფიზიკური სიახლოვე, გონებრივი შეთავსება თუ სულიერი მხარე. ყოველშემთხვევაში, ქალი კაცის ისეთივე ნაწილია, როგორც კაცი ქალისთვის. ესაა ინი და იანის პრინციპი. ერთობა კი ძირფესვიანად მოქმედებს სულზე ( Дуx ). თუმცა ორი ადამიანი ეს დუალიზმია. მათ მესამე ( შვილი ) აკლიათ სამებისთვის.