იძინი – ცვლილებათა წიგნი

თუ აღმოსავლურ ფილოსოფიას დავეყრდნობით, სიკეთისა და ბოროტების არსი მათ ურთიერთქმედებაშია.  მთელი სამყარო კი სხვა არაფერია, თუ არა სქესობრივი ურთიერთობები. დასაბამი ორ დაპირისპირებულ მხარეს შეიცავს, ესაა ინი (მდედრობითი, დახურული, მუქი) და იანი (მამრობითი, ღია, ნათელი). მათი ურთიერთქმედება კი წარმოშობს 5 ”პირველქმნილ სტიქიას”: წყალს, ცეცხლს, ლითონს, ხეს და მიწას.

 

”იძინი” ქართულად ”ცვლილებათა წიგნს” ნიშნავს და ინისა და იანის მონაცვლეობაზე, დაპირისპირებასა და ერთიანობაზე მოგვითხრობს. ევროპაში სხვადასხვა ვარაუდი ჰქონდათ, რას ნიშნავდა ის. ზოგს ლექსიკონი ეგონა, ზოგს – ლოგიკის სახელმძღვანელო, ზოგს კი – პოლიტიკურ-ისტორიული ენციკლოპედია.

მეტის წაკითხვა