გაზაფხულის მფარველი ანგელოზები კაბალაში

შემოდგომის მფარველი ანგელოზები
ზამთრის მფარველი ანგელოზები

C69როქელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 1-დან 5 მარტამდე
ემოციური: 5 იანვარი, 17 მარტი, 30 მაისი, 13 აგვისტო, 26 ოქტომბერი
მენტალური: 22:40-22:59
რაქელი მფარველი ანგელოზია 1-დან 5 მარტამდე დაბადებული ადამიანების, ასევე იცავს 27 მაისს, 7 აგვისტოს, 18 ოქტომბერს, 29 დეკემბერს, 11 მარტს დაბადებულებს (ანუ ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს 8°-8°59′ ტყუპებში, 20°-20°59′  ლომში, 2°-2°59′ მორიელში, 14°-14°59′ თხის რქაში, 26°-26°59′ თევზებში). ასევე მისი სახელი მფარველობს 22:40-დან 22:59საათამდე დაბადებულ ადამიანებს.
მასზე იმ შემთხვევაში ლოცულობენ, ვინც რაიმე ნივთს კარგავს. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი დაოსი. მიეკუთვნება ანგელოზთა მეცხრე ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის ყოვლის მნახველი.

C70იაბამია
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 6-დან 10 მარტამდე
ემოციური: 6 იანვარი, 18 მარტი, 31 მაისი, 14 აგვისტო, 27 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 23:00 – 23:19
მისი სახელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 6-დან 10 მარტის ჩათვლით ანუ ვისაც ნათალური მზე თევზების ზოდიაქოს მეოთხე მეექვსედში აქვს. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს მათზე, ვინც დაიბადა 28 მაისს, 8 აგვისტოს, 19 ოქტომბერს, 12 მარტს, ანუ ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს ტყუპებში 9°-9°59′, ლომში 21°-21°59′, 3°-3°59′ მორიელში, 15°-15°59′ თხის რქაში. 27°-27°59′ თევზებში. ასევე 23:00 – 23:19 საათებში დაბადებული ადამიანების მფარველია.
ასტროლოგების აღწერით, იგი ადამიანებს აღდგომაში ეხმარება. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი არისი. ანგელოზთა მეცხრე ჩინი აქვს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ზმნა, რომელიც საგნებს შეირწყამს. მისი ბოროტი სული ხელს უწყობს ათეიზმის დამკვიდრებას ლიტერატურაში. ხოლო კეთილი სული ჭეშმარიტებას ქადაგებს ფილოსოფიაში.

C71აიაიელი
ანგელოზის ყოფნის დრო: 11 მარტიდან 15 მარტამდე
ემოციური: 7 იანვარი, 19 მარტი, 1 ივნისი, 15 აგვისტო, 28 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 23:20 – 23:39
მისი სახელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 11-დან 15 მარტამდე, ნათალური მზე აქვთ თევზების მეხუთე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 29 მაისს, 9 აგვისტოს, 20 ოქტომბერს, 13 მარტს დაბადებულებზე, ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს ტყუპებში 10°-10°59′, ლომში 22°-22°59′, მორიელში 4°-4°59′, თხის რქაში 16°-16°59′, თევზებში 28°-28°59′. მფარველობს მათ, ვინც იბადება 23:20 – 23:39 საათებში.
იგი მფარველია მათი, ვინც სთხოვს დახმარებას. მასზეა დამოკიდებული გამარჯვება და მშვიდობა. რაცაა ომში მნიშვნელოვანი: ციხესიმაგრეები, არსენალი. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ზეუტი. ანგელოზთა მეცხრე ჩინის მფლობელია.

C72მუმიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო: 16 მარტიდან 20 მარტამდე
ემოციური: 8 იანვარი, 20 მარტი, 2 ივნისი, 16 აგვისტო, 29 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 23:40 – 23:59
მისი სახელი მფარველობს ადამიანებს, რომლებიც დაიბადნენ 16-20 მარტის ჩათვლით, ნათალური მზე აქვთ თევზების ბოლო მეექვსედში. მისი ასტრალური სული ბატონობს 30 მაისს, 10 აგვისტოს, 21 ოქტომბერს, 14 მარტს დაბადებულებზე, ვისი ნათალური მზეც მდებარეობს ტყუპებში 11°-11°59′, ლომში 23°-23°59′, 5°-5°59′ მორიელში, თხის რქაში 17°-17°59′, 29°-29°59′ თევზებში. ასევე მასზე ვინც დაბადებულია 23:40 – 23: 59 საათების შუალედში.
მისი სახელი მფარველია ქიმიკოსების, ფიზიკოსების და მედიცინის დაფარული გამოვლინებების. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი კოლო. ეკუთვნის ანგელოზთა მეცხრე რიგს. ღვთაებრივად განასახიერებს ნივთების ბოლოს, დასასრულს. მისი ბნელი გენია ადამიანს უბიძგებს დაწყევლოს საკუთარი დაბადების დღე და საათი და ეხმარება თვითმკვლელობაში. ხოლო ნათელი საწყისი ეხმარება ადამიანს საიდუმლოს გახსნაში, რომელიც სხვა ადამიანებს დაეხმარება ცხოვრების გზაზე.

C01ვეჰუიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო 21-25 მარტი
ემოციური ყოფნის დრო: 9 იანვარი, 21 მარტი, 3 ივნისი, 17 აგვისტო, 30 ოქტომბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 00:00 – 00:19 საათებში
მისი სახელი მფარველია 21-დან 25 მარტამდე დაბადებულების, რომლებსაც ნათალური მზე აქვთ ვერძის პირველ მეექვსედში. მისი ასტრალური სული მფარველობს 31 მაისს, 11 აგვისტოს, 22 ოქტომბერს, 15 მარტს დაბადებულებს, რომელთა ნათალური მზეც იმყოფება ვერძში 0°-0°59′, ტყუპებში 12°-12°59′, ლომში 24°- 24°59′, მორიელში 6°-6°59′, თხის რქაში 18°-18°59′. მათაც, ვინც იბადება 00:00 – 00:19 საათებში.
ატანასიუს კირჰერი მას მიაწერს ებრაელებზე მფარველობას. მიესატყვისება ღვთაებრივი სახელი იაჰოვა. მიეკუთვნება სერაფიმების პირველ რიგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ღმერთი, რომელიც ყოველზე მაღლაა. მის მფარველობაში მყოფს აქვს მარსის დიდი გავლენა ომისას. მისი ბნელი მხარე მფარველობს ანარქიას, ბრაზსა და ფეთქებადობას.

C02იელიელი
ანგელოზის ყოფნის დრო
ფიზიკური: 26.03 – 30.03
ემოციური: 10 იანვარი, 22 მარტი, 4 ივნისი, 18 აგვისტო, 19 აგვისტოს  00:00 – 11:59 საათები, 31 ოქტომბერი
მენტალური: ყოველ დღე 00:20 – 00:39
მისი სახელით იფარება ადამიანები 26-დან 30 მარტამდე დაბადებულები, რომლებსაც ნათალური მზე აქვთ ვერძის მეორე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული იფარავს 21 მარტს, 1 ივნისს, 12 აგვისტოს, 23 ოქტომბერს, 3 იანვარს დაბადებულებს, ნათალური მზე რომ აქვთ ვერძში 1°-1°59′, ტყუპებში 13°-13°59′ , 25°- 25°59′ ლომში, მორიელში 7°-7°59′, თხის რქაში 19°-19°59′.
მფარველობს თურქებს. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ეიდი. ანგელოზების პირველ ჩინს ეკუთვნის. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ღმერთი დამხმარე. მისი გავლენის ქვეშაა ქორწინება და განქორწინება.

C03სიტაელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 31.03 – 04.04
ემოციური: 11 იანვარი, 23 მარტი, 5 ივნისი, 19 აგვისტო 12:00 საათიდან, 20 აგვისტო, 1 ნოემბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 00:40 – 00:59 საათებში
სიტიელის სახელი მფარველობს 31 მარტიდან 4 აპრილამდე დაბადებულ ადამიანებს. ვისაც ნათალური მზე აქვს ვერძის მესამე მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 22 მარტს, 2 ივნისს, 13 აგვისტოს, 23 ოქტომბერს, 4 იანვარს დაბადებულებზე. გავლენას ახდენს ვერძის 2°-2°59′, ტყუპების 14°-14°59′, ლომის 26°- 26°59′, მორიელის 8°-8°59′, თხის რქის 20°-20°59′ ადამიანებზე.
სიტაელი მფარველობს ადამიანებს მოულოდნელი თავდასხმისგან და მტაცებელი ცხოველებისგან. ეს ანგელოზი ეკუთვნის სერაფიმების პირველ ჩინს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა ყოველი ქმნილების იმედის ღმერთი. ერთგულია საკუთარი სიტყვის და მათი, ვისაც მისი იმედი აქვს. მისი ბნელი გენია არის აფერისტობის და დაუნახავობის მფარველი.

C04ელემია
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 05.04 – 09.04
ემოციური: 12 იანვარი, 24 მარტი, 6 ივნისი, 21 აგვისტო, 2 ნოემბერი
ინტელექტუალური: ყოველ დღე 01:00 – 01:19სს-ში
იგი მფარველია 05-დან 9 აპრილამდე დაბადებული ადამიანების, რომლებსაც ნათალური მზე ჰყავთ ვერძის მეოთხე მეექვსედში. მისი სახელი მფარველობს 23 მარტს, 3 ივნისს, 14 აგვისტოს, 24 ოქტომბერს, 5 იანვარს დაბადებულებზე. გავლენას ახდენს ვერძის 3°-3°59′, ტყუპების 15°-15°59′, ლომის 27°- 27°59′, მორიელის 9°-9°59′, თხის რქის 21°-21°59′ ადამიანებზე.
ელემია, ასტროლოგთა თქმით, მფარველობს მოგზაურებს და ზღვით გადაადგილებულ ადამიანებს, ხელს უწყობს გეოგრაფიაში სასარგებლო აღმოჩენებს. ატანასიუსი თვლის, რომ განსაკუთრებით არაბებს იფარავს. მისი ღვთაებრივი სახელია ალაჰი. ანგელოზების პირველ რიგს განეკუთვნება.

C05მაჰასიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 10.04 – 14.04
ემოციური: 13 იანვარი, 25 მარტი, 7 ივნისი, 22 აგვისტო, 3 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 01:20 – 01:39
მაჰასიაჰი მფარველობს 10-დან 14 აპრილამდე დაბადებულ ადამიანებს, ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძის მეხუთე მეექვსედში. მისი სახელი ეხმარება 24 მარტს, 4 ივნისს, 15 აგვისტოს, 25 ოქტომბერს, 6 იანვარს დაბადებულებს. ანუ როცა ნათალური მზეა ვერძში 4°-4°59′, ტყუპებში 16°-16°59′, ლომში 28°- 28°59′, მორიელში10°-10°59′, თხის რქაში 22°-22°59′.
როგორც ასტროლოგები აღწერენ, მფარველობს მაღალ მეცნიერებებს, როგორიცაა ოკულტური ფილოსოფია, თეოლოგია, თავისუფალი ხელოვნება. ატანასიუსი მას ეგვიპტელთა მფარველობას ანიჭებს. მას შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი თეუთი. მიეკუთვნება ანგელოზთა პირველ რიგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერება არის შემწე ღმერთი.

C06ლელაელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 15.04 – 20.04
ემოციური: 14 იანვარი, 26 მარტი, 8 ივნისი, 23 აგვისტო, 4 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 01:40 – 01:59
ლელაელი მფარველობს 15 – 20 აპრილში დაბადებულებს, ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძის ბოლო მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს დაბადებულებზე 25 მარტს, 5 ივნისს, 16 აგვისტოს, 26 ოქტომბერს, 7 იანვარს. ანუ როცა ნათალური მზეა ვერძში 5°-5°59′, ტყუპებში 17°-17°59′, ლომში 29°- 29°59′, მორიელში 11°-11°59′, თხის რქაში 23°-23°59′.
იგი მიეკუთვნება პირველ სერაფიმებს. მისი ღვთაებრივი სახელია აბგდი. მისი ბოროტი გენია უღვივებს ადამიანს სურვილს ნებისმიერი ხერხით გამდიდრების. აქვს მამრობითი თვისებები.

C07აჰაიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 21.04 – 25.04
ემოციური: 15 იანვარი, 27 მარტი, 9 ივნისი, 24 აგვისტო, 5 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 02:00 – 02:19 სს
იგი მფარველობს 21-დან 25 აპრილამდე დაბადებულ ადამიანებს, რომლებსაც ნათალური მზე აქვთ კუროს პირველ მეექვსედში. მისი ასტრალური სული გავლენას ახდენს 26 მარტს, 6 ივნისს, 17 აგვისტოს, 27 ოქტომბერს, 8 იანვარს დაბადებულ ადამიანებზე, ანუ რომლებსაც ნათალური მზე ჰყავთ ვერძში 6°-6°59′, ტყუპებში  18°-18°59′, ქალწულში 0°- 0°59′, მორიელში 12°-12°59′, თხის რქაში 24°-24°59′.
იგი მიეკუთვნება ანგელოზთა პირველ რიგს სერაფიმებს. ატანასიუსი მას მიაწერს სომხებზე მფარველობას. იგი ღვთაებრივად განასახიერებს კითილსა და მომთმენ ღმერთს. უყვარს მუსიკა და სასიყვარულო ურთიერთობაში ეხმარება ადამიანებს.

C08კაჰეტელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 25.04 – 30.04
ემოციური: 16 იანვარი, 28 მარტი, 10 ივნისი, 25 აგვისტო, 6 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 02:20 – 02.39
იგი მფარველია 26 – 30 აპრილს დაბადებულების ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს კუროს მეორე მეექვსედში. ასევე გავლენიანია 27 მარტს, 7 ივნისს, 18 აგვისტოს, 28 ოქტომბერს, 9 იანვარს დაბადებულ ადამიანებზე. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 7°-7°59′, ტყუპებში 19°-19°59′, ქალწულში 1°- 1°59′ , მორიელში 13°-13°59′, თხის რქაში 25°-25°59.
ასტროლოგთა თქმით, იგი ეხმარება კაცობრიობას ბოროტ სულთა განდევნა-განადგურებაში. ატანასიუსი მას საქართველოს მფარველად თვლის. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი მოთი. მიეკუთვნება ანგელოზთა პირველ რიგს სერაფიმების. აქვს განაწყენებული ღმერთის განსახიერება. არის მიწათმოქმედი და სოფლის მაცხოვრებელთა მფარველი. მისი ბოროტი გენია აჩენს ადამიანში კმაყოფაზე ყოფნასა და უშვილობას.

C09ჰაზიელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 1-5 მაისი
ემოციური: 17 იანვარი, 29 მარტი, 11 ივნისი, 26 აგვისტო, 7 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 02.40 – 02.59 სს
იგი მფარველია 1 – 5 მაისში დაბადებული ადამიანების, რომლებსაც ნათალური მზე კუროს მესამე მეექვსედში ჰყავთ. აგრეთვე 28 მარტს, 8 ივნისს, 19 აგვისტოს, 29 ოქტომბერს, 10 იანვარს დაბადებული ადამიანების, რომელთა ნათალური მზე არის ვერძში 8°-8°59′, ტყუპებში 20°-20°59′, ქალწულში 2°- 2°59′, მორიელში 14°-14°59′, თხის რქაში.
ასტროლოგთა თქმით, მეგობრული და პირობის შემსრულებელი ანგელოზია. მიეკუთვნება ანგელოზთა მეორე რიგს, ქერუბუმებს. მისი ღვთაებრივი სახელია აგზი. განასახიერებს მოწყალე ღმერთს. ცოდვათა მიმტევებელია.

ალადიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 6.05 – 10.05
ემოციური: 18 იანვარი, 30 მარტი, 12 ივნისი, 27 აგვისტო, 8 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 03.00 – 03.19
იგი მფარველია 6 მაისიდან 10 მაისამდე დაბადებული ადამიანების, ანუ რომლებიც დაიბადნენ ნათალური მზით კუროს მეოთხე მეექვსედში. აგრეთვე მფარველობს 29 მარტს, 9 ივნისს, 20 აგვისტოს, 30 ოქტომბერს, 11 იანვარს დაბადებულ ადამიანებს. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 9°-9°59′, ტყუპებში 21°-21°59′, ქალწულში 3°- 3°59′, მორიელში 15°-15°59′, თხის რქაში 27°-27°59′.
იგი, ასტროლოგთა თქმით, დამნაშავეებს დაცვაში ეხმარება. იცავს ადამიანებს ჭირებისაგან. ატანასიუსი მას სპარსელებზე მფარველობას მიაწერს. მისი ღვთაებრივი სახელებია სირე  და ეიფი. მიეკუთვნება ქერუბიმების, ანგელოზთა მეორე რიგს. ღვთაებრივი განსახიერებაა მწყალობლის.

C10ლაუიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 11.05 – 15.05
ემოციური: 19 იანვარი, 31 მარტი, 13 ივნისი, 28 აგვისტო, 9 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 03:20 – 03.39
იგი მფარველია 11-დან 15 მაისამდე დაბადებული ადამიანების, ანუ რომლებიც დაიბადნენ ნათალური მზით კუროს მეხუთე მეექვსედში. აგრეთვე მფარველობს 30 მარტს, 10 ივნისს, 21 აგვისტოს, 31 ოქტომბერს, 12 იანვარს დაბადებულ ადამიანებს. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 10°-10°59′, ტყუპებში 22°-22°59′, ქალწულში 4°- 4°59′, მორიელში 16°-16°59′, თხის რქაში 28°-28°59′.
ასტროლები მას ჭექა-ქუხილისგან შემწედ მიიჩნევენ. მისი ღვთაებრივი სახელია დეუსი. ქერუბიმთა რიგს მიეკუთვნება. ადამიანებს ეხმარება იდეების რეალიზებაში. მისი ბოროტი გენია შურისა და ეჭვის დამთესია.

C12ჰაჰაიაჰი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 16.05 – 21.05
ემოციური: 20 იანვარი, 1 აპრილი, 14 ივნისი, 29 აგვისტო, 10 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 03:40 – 03:59
იგი მფარველია ადამიანების რომლებიც დაიბადნენ 16 – 21 მაისს, ანუ ვისაც ნათალური მზე აქვს კუროს ბოლო მეექვსედში, აგრეთვე მფარველობს 31 მარტს, 11 ივნისს, 22 აგვისტოს, 1 სექტემბერს, 13 იანვარს დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური მზე ჰყავს ვერძში 11°-11°59′, ტყუპებში 23°-23°59′, ქალწულში 5°- 5°59′, მორიელში 17°-17°59′, თხის რქაში 29°-29°59′.
ასტროლოგების თქმით ჰაჰაიაჰი იფარავს იმ საიდუმლოებებს, რომელიც მომკვდავებისთვის არ უნდა იყოს გაცხადებული. ატანასიუსი მას მიაწერს ბერძნებზე მფარველობას. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი თეოსი. მიეკუთვენა ქერუბიმთა რიგს. ღვთაებრივად განასახიერებს შემფარებელ ღვთაებას. მისი ბოროტი გენია მიუთითებს ნდობის ღალატად გამოყენებისკენ, ჭორაობისკენ.

C13იეზალელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 22.05 – 25.05
ემოციური: 21 იანვარი, 2 აპრილი, 15 ივნისი, 30 აგვისტო, 11 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 04:00 – 04:19
იგი მფარველია 22-25 მაისს დაბადებული ადამიანების, რომლებსაც ნათალური მზე ჰყავთ ტყუპების პირველ მეექვსედში. მფარველია 1 აპრილს, 12 ივნისს, 23 აგვისტოს, 2 სექტემბერს, 14 იანვარს დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური ზოდიაქო ჰყავს ვერძში 12°-12°59′, ტყუპებში 24°-24°59′ , ქალწულში 6°- 6°59′, მორიელში 18°-18°59′ , მერწყულში 0°-0°59′.
იეზალელი, ასტროლოგთა თქმით, იფარავს მეგობრებს, მეუღლეთა შორის ერთგულებას. შეესატყვისება ღვთაებრივი სახელი ბოოგ. ეკუთვნის ქერუბიმთა რიგს. მისი ბოროტი გენია იფარავს ტყუილს, ბუნდოვანობას.

C14მებაჰელი
ანგელოზის ყოფნის დრო:
ფიზიკური: 26.05 – 31.05
ემოციური: 22 იანვარი, 3 აპრილი, 15 ივნისი, 31 აგვისტო, 12 ნოემბერი
მენტალური: ყოველ დღე 04:20 – 04:39
მებაჰელი მფარველია 26 – 31 მაისს დაბადებული ადამიანის, ანუ ვისაც მზე ჰყავს ტყუპების მეორე მეექვსედში. მფარველია 2 აპრილს, 13 ივნისს, 24 აგვისტოს, 3 სექტემბერს, 15 იანვარს დაბადებული ადამიანების. ანუ ვისაც ნათალური ზოდიაქო ჰყავს ვერძში 13°-13°59′, ტყუპებში 25°-25°59′, ქალწულში 7°-7°59′,  მორიელში 19°-19°59′, მერწყულში 1°-1°59′.
მებაჰელი მფარველობს ქურდებისგან დასაცავად. ატანასიუსი თვლის, რომ ესპანელების მფარველია. მისი ღვთაებრივი შესატყვისი სახელია დიოსი. ეკუთვნის ქერუბიმთა რიგს. მისი ღვთაებრივი განსახიერებაა მფარველი ღმერთის.

 

 

 

 

გამოთქვით აზრი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s